• Ebook Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng: Phần 1

  Ebook Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng: Phần 1

  Cuốn sách "Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đồ họa kỹ thuật; Vẽ kỹ thuật trợ giúp bằng máy tính điện tử; Biểu diễn đối tượng trên bản vẽ kỹ thuật; Biểu diễn đối tượng trong CADD;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   190 p vcmi 25/11/2022 4 0

 • Ebook Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng: Phần 2

  Ebook Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đồ họa trong thiết kế xây dựng; Bản vẽ nhà; Bản vẽ kết cấu thép; Bản vẽ kết cấu gỗ; Bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép; Bản vẽ công trình cầu; Bản vẽ công trình thủy lợi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   105 p vcmi 25/11/2022 4 0

 • Ebook Quyết định trong kinh doanh: Phần 1

  Ebook Quyết định trong kinh doanh: Phần 1

  Cuốn sách "Quyết định trong kinh doanh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phân tích việc ra quyết định trong kinh doanh; Nhận biết những cách ra quyết định; Hiểu biết văn hóa công ty;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   40 p vcmi 25/11/2022 5 0

 • Ebook Quyết định trong kinh doanh: Phần 2

  Ebook Quyết định trong kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Quyết định trong kinh doanh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp ra quyết định; Chiến lược ra quyết định trong kinh doanh; Sử dụng phương pháp phân tích trong việc đưa ra quyết định; Mô hình SWOT; Phát triển tư duy sáng tạo;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   108 p vcmi 25/11/2022 4 0

 • Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1

  Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1

  Cuốn sách "Phân tích hoạt động kinh doanh" phần 1 trình bày lý thuyết và bài tập của các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh; Phân tích kết quả sản xuất; Phân tích giá thành sản phẩm; Phân tích tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   234 p vcmi 25/11/2022 4 0

 • Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2

  Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2

  nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Phân tích hoạt động kinh doanh" trình bày bài giải bài tập xoay quanh các nội dung chính sau: Phân tích hoạt động kinh doanh; Phân tích tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận; Phân tích báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   94 p vcmi 25/11/2022 5 0

 • Giáo trình Hệ thống máy tính điều khiển ô tô: Phần 2 - PGS.TS Đỗ Văn Dũng

  Giáo trình Hệ thống máy tính điều khiển ô tô: Phần 2 - PGS.TS Đỗ Văn Dũng

  Giáo trình Hệ thống máy tính điều khiển ô tô phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: chẩn đoán hệ thống điều khiển động cơ; kỹ thuật và quy trình chẩn đoán hệ thống máy tính điều khiển ô tô. Mời các bạn cùng tham khảo!

   111 p vcmi 25/11/2022 6 0

 • Giáo trình Hệ thống máy tính điều khiển ô tô: Phần 1 - PGS.TS Đỗ Văn Dũng

  Giáo trình Hệ thống máy tính điều khiển ô tô: Phần 1 - PGS.TS Đỗ Văn Dũng

  Giáo trình Hệ thống máy tính điều khiển ô tô: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống máy tính điều khiển điện tử; quá trình tự chẩn đoán và mã lỗi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   99 p vcmi 25/11/2022 6 0

 • Giáo trình Dao động và tiếng ồn ô tô: Phần 1 - TS. Lâm Mai Long

  Giáo trình Dao động và tiếng ồn ô tô: Phần 1 - TS. Lâm Mai Long

  Giáo trình Dao động và tiếng ồn ô tô là một tài liệu quan trọng cung cấp những kiến thức cơ bản làm nền tảng cho những nghiên cứu chuyên sâu về điều khiển tự động hệ thống treo, một hệ thống thường được trang bị trên các xe ô tô hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây.

   73 p vcmi 25/11/2022 5 0

 • Giáo trình Dao động và tiếng ồn ô tô: Phần 2 - TS. Lâm Mai Long

  Giáo trình Dao động và tiếng ồn ô tô: Phần 2 - TS. Lâm Mai Long

  Giáo trình Dao động và tiếng ồn ô tô gồm có 7 chương, với các nội dung chính như sau: Khái niệm chung; Các nguồn kích thích dao động; Đặc tính của các bộ phận trong hệ thống treo; Hệ dao động ô tô; Thí nghiệm về độ êm dịu chuyển động và phương pháp xác định các thông số cơ bản của hệ dao động ô tô; Dao động tần số cao và tiếng ồn;......

   44 p vcmi 25/11/2022 6 0

 • Giáo trình Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ đốt trong: Phần 1 - TS. Lý Vĩnh Đạt

  Giáo trình Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ đốt trong: Phần 1 - TS. Lý Vĩnh Đạt

  Giáo trình Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ đốt trong phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về động cơ đốt trong và các thông số cơ bản; matlab cơ bản trong toán học và ứng dụng tính toán đặc tính động cơ; ứng dụng phần mềm esp mô phỏng động cơ đốt trong. Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p vcmi 25/11/2022 4 0

 • Giáo trình Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ đốt trong: Phần 2 - TS. Lý Vĩnh Đạt

  Giáo trình Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ đốt trong: Phần 2 - TS. Lý Vĩnh Đạt

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ đốt trong phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Ứng dụng phần mềm advisor mô phỏng động cơ đốt trong; ứng dụng phần mềm engine analyzer pro tính toán mô phỏng động cơ đốt trong. Mời các bạn cùng tham khảo!

   138 p vcmi 25/11/2022 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số