• Giáo trình Đo lường kỹ thuật: Phần 1

  Giáo trình Đo lường kỹ thuật: Phần 1

  Giáo trình Đo lường kỹ thuật là tài liệu học tập cho học sinh của các trường trung học chuyên nghiệp. Nội dung của giáo trình được biên soạn trên cơ sở kế thừa những nội dung ở các trường và kết hợp với yêu cầu mới nhằm nâng cai chất lượng đào tạo, giáo trình gồm 7 chương được chia thành 2 phần. Phần 1 của giáo trình gồm các chương...

   88 p vcmi 29/12/2021 13 0

 • Giáo trình Đo lường kỹ thuật: Phần 2

  Giáo trình Đo lường kỹ thuật: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, Giáo trình Đo lường kỹ thuật phần 2 gồm các chương về nội dung đo lường kỹ thuật: Cơ sở đo lường kỹ thuật, một số dụng cụ đo phổ biến trong cơ khí. Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p vcmi 29/12/2021 13 0

 • Giáo trình Tự động hóa thiết kế cầu đường: Phần 1

  Giáo trình Tự động hóa thiết kế cầu đường: Phần 1

  Giáo trình Tự động hóa thiết kế cầu đường giới thiệu toàn cảnh về việc ứng dụng công nghệ thông tin để tự động hóa công tác thiết kế công trình giao thông. Phần 1 của giáo trình gồm các nội dung: Tổng quan về thiết kế và tự động hóa thiết kế công trình giao thông, đôi nét về các phần mềm dùng cho thiết kế công trình giao thông, lựa...

   19 p vcmi 29/12/2021 12 0

 • Giáo trình Tự động hóa thiết kế cầu đường: Phần 2

  Giáo trình Tự động hóa thiết kế cầu đường: Phần 2

  Tiếp nối phần 1 của giáo trình Tự động hóa thiết kế cầu đường, phần 2 của giáo trình gồm các nội dung: Khái niệm tổng quan về VBA, cơ bản về ngôn ngữ lập trình visual basic, lập trình trên microsoft excel, lập trình trên autocad.

   266 p vcmi 29/12/2021 13 0

 • Ebook Bài tập Kinh tế vi mô (Tái bản lần 1): Phần 1

  Ebook Bài tập Kinh tế vi mô (Tái bản lần 1): Phần 1

  Cuốn Bài tập Kinh tế vi mô được biên soạn nhằm mục đích hỗ trợ bạn đọc trong việc luyện tập và đạt được hiệu quả cao trong quá trình nghiên cứu môn học Kinh tế vi mô. Nội dung sách gồm có 9 chương, mỗi chương gồm có các phần tóm tắt lý thuyết trọng tâm, phần câu hỏi trắc nghiệm và bài tập, phần trả lời câu hỏi và đáp án. Sách...

   81 p vcmi 29/12/2021 13 0

 • Ebook Bài tập Kinh tế vi mô (Tái bản lần 1): Phần 2

  Ebook Bài tập Kinh tế vi mô (Tái bản lần 1): Phần 2

  Ebook Bài tập Kinh tế vi mô (Tái bản lần 1): Phần 2 bao gồm các tóm tắt lý thuyết trọng tâm, câu hỏi trắc nghiệm và bài tập về cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền, cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm, thị trường các yếu tố sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p vcmi 29/12/2021 12 0

 • Ebook Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vi mô: Phần 1

  Ebook Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vi mô: Phần 1

  Cuốn "Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vi mô" được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu của các bạn sinh viên muốn kiểm tra lại kiến thức về kinh tế vĩ mô căn bản và hỗ trợ tích cực cho việc học tập của các bạn học sinh, sinh viên. Nội dung sách gồm có 8 chương, mỗi chương sẽ có các phần câu hỏi kiểm tra lý thuyết, phần hướng dẫn...

   132 p vcmi 29/12/2021 12 0

 • Ebook Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vi mô: Phần 2

  Ebook Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vi mô: Phần 2

  Ebook Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vi mô: Phần 2 gồm có 4 chương với những câu hỏi và bài tập trắc nghiệm liên quan đên các vấn đề về thị trường cạnh tranh hoàn toàn, thị trường độc quyền hoàn toàn, thị trường cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm, thị trường các yếu tố sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   168 p vcmi 29/12/2021 12 0

 • Giáo trình Pháp luật trong thương mại quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Pháp luật trong thương mại quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Pháp luật trong thương mại quốc tế được biên soạn dựa theo đề cương chi tiết học phần Pháp luật trong thương mại quốc tế có tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số tác giả trong nước và nước ngoài. Nội dung của giáo trình bao gồm 2 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 sẽ trình bày về nguồn luật điều chỉnh hoạt động...

   62 p vcmi 28/12/2021 12 0

 • Giáo trình Pháp luật trong thương mại quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Pháp luật trong thương mại quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Pháp luật trong thương mại quốc tế: Phần 2 trình bày về vấn đề tranh chấp trong thương mại quốc tế. Đây là giáo trình được biên soạn dựa theo đề cương chi tiết học phần Pháp luật trong thương mại quốc tế có tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số tác giả trong nước và nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

   75 p vcmi 28/12/2021 14 0

 • Ebook Kinh tế vi mô: Phần 2

  Ebook Kinh tế vi mô: Phần 2

  Ebook Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vi mô: Phần 2 gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Thị trường cạnh tranh hoàn toàn, thị trường độc quyền hoàn toàn, thị trường cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm, thị trường các yếu tố sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   112 p vcmi 28/12/2021 15 0

 • Ebook Kinh tế vi mô: Phần 1

  Ebook Kinh tế vi mô: Phần 1

  Cuốn "Kinh tế vi mô" được tái bản lần thứ XI có chỉnh sửa, bổ sung trên cơ sở tham khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước. Đây là tài liệu tham khảo giúp sinh viên khối ngành Kinh tế nắm vững những vấn đề cơ bản của môn Kinh tế vi môn. Sách gồm 8 chương và được chia thành 2 phần ebook, ebook phần 1 gồm 4 chương với những nội dung chính sau:...

   124 p vcmi 28/12/2021 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số