• Ebook Căn bản thiết kế Web HTML Javascript Asp: Phần 1

  Ebook Căn bản thiết kế Web HTML Javascript Asp: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thiết kế web căn bản với HTML Javascript Asp" trình bày các nội dung: Bắt đầu với HTML, sử dụng các phương tiện, căn bản định dạng HTML, bảng trong HTML, sử dụng các frame. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   114 p vcmi 20/05/2023 7 0

 • Ebook Căn bản thiết kế Web HTML Javascript Asp: Phần 2

  Ebook Căn bản thiết kế Web HTML Javascript Asp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Căn bản thiết kế Web HTML Javascript Asp" trình bày các nội dung: Cần có gì để sử dụng Javascript - phần căn bản Javascript, phần Javascript nâng cao, Frame và Javascript, làm việc với form, đối tượng ngày tháng, đối tượng toán học, Asp active server pages. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   171 p vcmi 20/05/2023 3 0

 • Ebook Cài đặt đa hệ điều hành trên một máy tính: Phần 1

  Ebook Cài đặt đa hệ điều hành trên một máy tính: Phần 1

  Ebook Cài đặt đa hệ điều hành trên một máy tính: Phần 1 trình bày các nội dung: Định dạng đĩa cứng và quản lý phân chia, cài đặt windows 98 và windows 2000 server trên cùng máy tính; cài đặt windows 98 và windows NT server 4.0; cài đặt DOS, windows 97, windows 98 và windows 2000 server. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   168 p vcmi 20/05/2023 1 0

 • Ebook Cài đặt đa hệ điều hành trên một máy tính: Phần 2

  Ebook Cài đặt đa hệ điều hành trên một máy tính: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Cài đặt đa hệ điều hành trên một máy tính" trình bày các nội dung: Cài đặt windows 95, windows 98 và windows me, nâng cấp các hệ điều hành, cài đặt windows XP và windows NT server 4.0, cài đặt linux, windows 98 và windows XP. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   218 p vcmi 20/05/2023 1 0

 • Ebook Vật liệu kỹ thuật điện: Phần 1

  Ebook Vật liệu kỹ thuật điện: Phần 1

  Ebook Vật liệu kỹ thuật điện: Phần 1 trình bày các nội dung: Cấu tạo và phân loại vật chất, tính dẫn điện của điện môi, sự phân cực của điện môi, tổn hao trong điện môi, sự phóng điện trong điện môi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   166 p vcmi 20/05/2023 0 0

 • Ebook Vật liệu kỹ thuật điện: Phần 2

  Ebook Vật liệu kỹ thuật điện: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Vật liệu kỹ thuật điện" trình bày các nội dung: Tính chất cơ - lý - hóa của điện môi, vật liệu cách điện thể khí, vật liệu dẫn điện và cáp điện, vật liệu bán dẫn, vật liệu từ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   224 p vcmi 20/05/2023 0 0

 • Ebook Chi tiết máy và ứng dụng tin học trong chi tiết máy (Đề thi, đáp án, đề mẫu 2002-2013): Phần 1

  Ebook Chi tiết máy và ứng dụng tin học trong chi tiết máy (Đề thi, đáp án, đề mẫu 2002-2013): Phần 1

  Các tác giả mong rằng tuyển tập lần đầu này sẽ góp phần vào việc dạy, học, thi môn học - đặc biệt hữu ích với bạn đọc quan tâm thích đáng tới môn học Chi tiết máy và ứng dụng tin học trong cơ học (Chi tiết máy). Phần 1 của tài liệu "Chi tiết máy và ứng dụng tin học trong chi tiết máy (Đề thi, đáp án, đề mẫu 2002-2013)" gồm các nội dung:...

   177 p vcmi 20/05/2023 1 0

 • Ebook Chi tiết máy và ứng dụng tin học trong chi tiết máy (Đề thi, đáp án, đề mẫu 2002-2013): Phần 2

  Ebook Chi tiết máy và ứng dụng tin học trong chi tiết máy (Đề thi, đáp án, đề mẫu 2002-2013): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Chi tiết máy và ứng dụng tin học trong chi tiết máy (Đề thi, đáp án, đề mẫu 2002-2013)" tiếp tục trình bày các nội dung: Đáp án ứng dụng tin học trong Chi tiết máy; Một số đề thi dự trữ các năm; Danh sách đạt giải Chi tiết máy các năm; Đề cương môn Chi tiết máy; Nội dung thi môn ứng dụng tin học trong thi...

   224 p vcmi 20/05/2023 1 0

 • Giáo trình Thiết kế kỹ thuật cơ bản: Phần 1

  Giáo trình Thiết kế kỹ thuật cơ bản: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Thiết kế kỹ thuật cơ bản" trình bày các nội dung: Thiết lập, vẽ phác thảo SKETCH 2D; ràng buộc hình học trong SKETCH 2D; ràng buộc kích thước trong SKETCH 2D; tạo các đối tượng chuẩn, thiết kế 3D. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p vcmi 20/05/2023 0 0

 • Giáo trình Thiết kế kỹ thuật cơ bản: Phần 2

  Giáo trình Thiết kế kỹ thuật cơ bản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Thiết kế kỹ thuật cơ bản" trình bày các nội dung: Nhóm lệnh hiệu chỉnh, thiết lập bản vẽ tiêu chuẩn; bố trí hình chiếu; đặt kích thước và ghi chú; bản vẽ PMI; 2D RRAFTING; tạo mới chi tiết lắp rắp; làm việc trong môi trường lắp ráp; lắp ráp nhanh các đối tượng cùng loại, các loại thao tác khi...

   70 p vcmi 20/05/2023 0 0

 • Giáo trình Vi điều khiển PIC: Phần 1

  Giáo trình Vi điều khiển PIC: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình"Vi điều khiển PIC" trình bày các nội dung 4 chương đầu bao gồm: Vi điều khiển PIC 16F887 - đặc tính, cấu trúc, chức năng các port; tổ chức bộ nhớ, thanh ghi; lệnh hợp ngữ, ngôn ngữ lập trình C. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   119 p vcmi 20/05/2023 0 0

 • Giáo trình Vi điều khiển PIC: Phần 2

  Giáo trình Vi điều khiển PIC: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Vi điều khiển PIC" trình bày các nội dung: Giao tiếp LED, LCD, phím đơn, ma trận phím; Timer – Counter, chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số, ngắt; điều chế độ rộng xung – PWM; truyền dữ liệu UART. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   262 p vcmi 20/05/2023 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số