• Ebook Miễn phí - Các công ty tài trí nhất kiếm lời ra sao ở mức giá bằng 0: Phần 1

  Ebook Miễn phí - Các công ty tài trí nhất kiếm lời ra sao ở mức giá bằng 0: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Miễn phí - các công ty tài trí nhất kiếm lời ra sao ở mức giá bằng 0 có kết cấu nội dung gồm: sự ra đời của miễn phí, miễn phí nhập môn, lịch sử miễn phí, free : một vũ khí cạnh tranh,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   246 p vcmi 23/09/2022 7 0

 • Ebook Miễn phí - Các công ty tài trí nhất kiếm lời ra sao ở mức giá bằng 0: Phần 2

  Ebook Miễn phí - Các công ty tài trí nhất kiếm lời ra sao ở mức giá bằng 0: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Miễn phí - các công ty tài trí nhất kiếm lời ra sao ở mức giá bằng 0 có kết cấu nội dung gồm: Econ 000, các khu vực kinh tế phi tiền tệ, nền kinh tế quà tặng, thế giới miễn phí. Mời các bạn cùng tham khảo!

   128 p vcmi 23/09/2022 5 0

 • Ebook Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook "Kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sử dụng người tài - quản lý và dùng người; Tuyển chọn nhân tài - dùng người và quản lý; Nguyên tắc phân công quản lý dùng người; Phát hiện tiềm năng trong dùng người và quản lý người; Tính công bằng trong quản lý, dùng người; Sự tín nhiệm trong quản lý và dùng...

   244 p vcmi 23/09/2022 5 0

 • Ebook Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nguyên tắc thành thực, giữ chữ tín trong quản lý và dùng người; Bồi dưỡng, giáo dục trong quản lý và sử dụng nhân lực; Đề bạt trong quản lý dùng người; Cách thưởng phạt trong việc dùng người và quản người; Nguyên tắc khen ngợi trong...

   226 p vcmi 23/09/2022 6 0

 • Ebook Marketing chiều sâu: Phần 1

  Ebook Marketing chiều sâu: Phần 1

  Ebook "Marketing chiều sâu" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Marketing chiều sâu và marketing thuyết phục; Chân lý kiểm nghiệm thực tiễn và lời khuyên thực thi có hiệu quả;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   277 p vcmi 23/09/2022 5 0

 • Ebook Marketing chiều sâu: Phần 2

  Ebook Marketing chiều sâu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Marketing chiều sâu" tiếp tục trình bày chân lý và lời khuyên khích lệ: Marketing chiều sâu thực sự suy nghĩ vì khách hàng; Thuyết phục khách hàng; Kỹ năng mời chào sản phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   84 p vcmi 23/09/2022 6 0

 • Ebook 268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook 268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp: Phần 1

  Tài liệu "268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp; Sơ đồ kế toán vốn bằng tiền, nợ phải thu, các khoản ứng trước; Sơ đồ kế toán tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản và bất động sản đầu tư; Sơ đồ kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ;......

   160 p vcmi 23/09/2022 7 0

 • Ebook 268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook 268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sơ đồ kế toán các khoản đầu tư tài chính, doanh thu và chi phí tài chính, thu nhập và các chi phí khác; Sơ đồ kế toán các loại thuế trong doanh nghiệp; Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp, sản phẩm nông...

   164 p vcmi 23/09/2022 6 0

 • Ebook Hồi ức tuổi tám mươi: Hành trình từ điện tử đến vi mạch - Phần 1

  Ebook Hồi ức tuổi tám mươi: Hành trình từ điện tử đến vi mạch - Phần 1

  Đây là tập tự truyện về cuộc đời tôi, đặc biệt là về quãng đời bốn mươi năm tôi ở Nhật Bản và những năm tháng có liên quan, kể cả những hoạt động sau đó đã chịu ảnh hưởng hoặc đã có quan hệ mật thiết đến quãng đời đó. Tập tự truyện này đặt tên là “Hồi ức tuổi tám mươi: Hành trình từ điện tử đến vi mạch” là bởi vì...

   98 p vcmi 23/09/2022 8 0

 • Ebook Hồi ức tuổi tám mươi: Hành trình từ điện tử đến vi mạch - Phần 2

  Ebook Hồi ức tuổi tám mươi: Hành trình từ điện tử đến vi mạch - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hồi ức tuổi tám mươi: Hành trình từ điện tử đến vi mạch" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một chút hoạt động văn hóa; Hoạt động khoa học công nghệ tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   91 p vcmi 23/09/2022 7 0

 • Ebook 101 bài tập lưới điện, cung cấp điện, cơ khí đường dây: Phần 1

  Ebook 101 bài tập lưới điện, cung cấp điện, cơ khí đường dây: Phần 1

  Tài liệu "101 bài tập lưới điện, cung cấp điện, cơ khí đường dây" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Xác định tổn thất điện áp, tổn thất công suất, tổn thất điện năng; So sánh kinh tế các phương án cấp điện; Các bài toán bù trong lưới điện và cung cấp điện; Phụ tải điện; Tính toán ngắn mạch;... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   148 p vcmi 23/09/2022 8 0

 • Ebook 101 bài tập lưới điện, cung cấp điện, cơ khí đường dây: Phần 2

  Ebook 101 bài tập lưới điện, cung cấp điện, cơ khí đường dây: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "101 bài tập lưới điện, cung cấp điện, cơ khí đường dây" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Trạm biến áp và máy biến áp; Lựa chọn máy cắt điện, máy cắt phụ tải, cầu chì, dao cách ly cao áp; Lựa chọn Aptomat, cầu chì, dao cách ly hạ áp; Lựa chọn dây dẫn; Tính toán cơ khí đường dây tải điện....

   226 p vcmi 23/09/2022 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số