• Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Workstation – Server - Service

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Workstation – Server - Service

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Workstation – Server - Service cung cấp cho học viên những kiến thức về vòng đời máy trạm, các hoạt động chính, các công việc chính quản lý máy trạm, cài đặt mới hệ điều hành và các ứng dụng, disk imaging (ảnh đĩa);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   50 p vcmi 25/11/2022 17 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Tổng quan quản trị mạng

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Tổng quan quản trị mạng

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Tổng quan quản trị mạng cung cấp cho học viên những kiến thức về hệ thống máy tính; thành phần hệ thống mạng; nhiệm vụ quản trị hệ thống mạng; một số chức danh công việc quản trị hệ thống; kỹ năng cần có của quản trị hệ thống mạng; các công cụ quản trị mạng;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   41 p vcmi 25/11/2022 14 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: LAN - WAN - VLAN

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: LAN - WAN - VLAN

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: LAN - WAN - VLAN cung cấp cho học viên những kiến thức về bộ giao thức liên mạng; LAN - WAN - VLAN; qui trình thiết kế mạng PPDIOO – Cisco; kỹ thuật thiết kế mạng phân cấp; kỹ thuật mạng ảo (Vlan);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   46 p vcmi 25/11/2022 16 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Mô hình quản lý mạng

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Mô hình quản lý mạng

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Mô hình quản lý mạng cung cấp cho học viên những kiến thức về bộ giao thức liên mạng, địa chỉ IP, mô hình quản lý mạng, giao thức TCP & UDP, ứng dụng cơ bản trên TCP/IP;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   26 p vcmi 25/11/2022 16 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Giới thiệu hệ điều hành Windows Server 2012

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Giới thiệu hệ điều hành Windows Server 2012

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Giới thiệu hệ điều hành Windows Server 2012 cung cấp cho học viên những kiến thức về hệ điều hành Windows, cài đặt hệ điều hành Windows Server 2012, các công cụ quản trị hệ điều hành Windows Server 2012;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   46 p vcmi 25/11/2022 11 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT46)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT46)

  Đề thi lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT46) sau đây có nội dung được chia làm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra, tài liệu này còn kèm theo đáp án giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề...

   6 p vcmi 10/11/2020 123 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT41)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT41)

  Đề thi lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT41) sau đây có nội dung được chia làm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra, tài liệu này còn kèm theo đáp án giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề...

   6 p vcmi 10/11/2020 129 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT35)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT35)

  Đề thi lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT35) sau đây có nội dung được chia làm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra, tài liệu này còn kèm theo đáp án giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề...

   8 p vcmi 10/11/2020 155 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT43)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT43)

  Đề thi lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT43) sau đây có nội dung được chia làm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra, tài liệu này còn kèm theo đáp án giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề...

   5 p vcmi 10/11/2020 66 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT45)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT45)

  Đề thi lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT45) sau đây có nội dung được chia làm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra, tài liệu này còn kèm theo đáp án giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề...

   6 p vcmi 10/11/2020 74 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT31)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT31)

  Đề thi lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT31) sau đây có nội dung được chia làm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra, tài liệu này còn kèm theo đáp án giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề...

   7 p vcmi 10/11/2020 70 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT32)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT32)

  Đề thi lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT32) sau đây có nội dung được chia làm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra, tài liệu này còn kèm theo đáp án giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề...

   6 p vcmi 10/11/2020 82 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số