• Bài giảng Thiết kế Web: Chương 17 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 17 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web - Chương 17 giới thiệu về mô hình đối tượng. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Mô hình DOM (Document Object Model), các đối tượng có sẵn trong Javasript. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   55 p vcmi 17/03/2022 19 0

 • Bài giảng Thiết kế Web: Chương 7 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 7 - Từ Thị Xuân Hiền

  Cascading Style Sheet (CSS) là một ngôn ngữ quy định cách trình bày của các thẻ html trên trang web. Là ngôn ngữ đang được sử dụng rất nhiều trong thiết kế web hiện nay. Nói nôm na thì CSS được dùng để xây dựng bố cục giao diện của trang web, trình bày cho các thẻ html như tô màu chữ, chữ in đậm in nghiêng, qui định chiều dài chiều rộng cho thẻ html....

   31 p vcmi 17/03/2022 16 0

 • Bài giảng Thiết kế Web: Chương 8 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 8 - Từ Thị Xuân Hiền

  Dreamweaver MX là một công cụ thiết kế web chuyên nghiệp, phần cốt lõi của nó là HTML. Dreamweaver MX là một công cụ trực quan, trong đó có thể bổ sung Javascrip, biểu mẫu, bảng biểu và nhiều loại đối tượng khác mà không cần viết một đoạn mã nào. Trong chương này sẽ giới thiệu về Dreamweaver, cách cài đặt và sử dụng Dreamweaver. Mời các bạn cùng...

   28 p vcmi 17/03/2022 9 0

 • Bài giảng Thiết kế Web: Chương 17 (tt) - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 17 (tt) - Từ Thị Xuân Hiền

  Chương này tiếp tục giới hiệu về mô hình đối tượng với đối tượng form. Các nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Đối tượng form, các phần tử trên form, thay đổi nội dung động trên trang. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p vcmi 17/03/2022 13 0

 • Bài giảng Thiết kế Web: Chương 12 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 12 - Từ Thị Xuân Hiền

  Behaviors là các đoạn kịch bản (Scrip) được thiết kế sẳn bằng chương trình Dreamweaver, có chức năng giúp thêm các điều khiển, hàm kiểm tra trình duyệt; thêm hệ thống liên kết Popup_Menu, chèn âm thanh; kiểm tra form, làm phong phú hơn trang Web của bạn;... Chương này sẽ hướng dẫn cách sử dụng behaviors và form. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm...

   38 p vcmi 17/03/2022 19 0

 • Bài giảng Thiết kế Web: Chương 14 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 14 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web - Chương 14 giới thiệu tổng quan về javascript với một số nội dung như: Đặc điểm của Javascript, các đối tượng trong JavaScript, cấu trúc của đoạn Javascript, cú pháp cơ bản của lệnh, biến và dữ liệu trong Javascript. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p vcmi 17/03/2022 17 0

 • Bài giảng Thiết kế Web: Chương 13 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 13 - Từ Thị Xuân Hiền

  Khung trong HTML được sử dụng để phân chia cửa sổ trình duyệt của bạn thành các khu vực khác nhau mà mỗi khu vực tải một tài liệu HTML riêng. Một tập hợp các khung trong cửa sổ trình duyệt được biết đến như là một Frameset. Cửa sổ được chia vào các khung theo cách tương tự như các bảng: bên trong các hàng và cột. Trong chương này sẽ hướng dẫn...

   17 p vcmi 17/03/2022 16 0

 • Bài giảng Thiết kế Web: Chương 18 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 18 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web - Chương 18 giới thiệu về filter và trasition. Đây là hai loại hiệu ứng đặc biệt được áp dụng cho một đối tượng trong trang web. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về cách sử dụng 2 hiệu ứng này trong bài giảng sau đây. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p vcmi 17/03/2022 17 0

 • Ebook Human–computer interaction (3/e): Part 2

  Ebook Human–computer interaction (3/e): Part 2

  Part 2 book “human–computer interaction” has contents: user support, cognitive models, socio-organizational issues and stakeholder requirements, communication and collaboration models, task analysis, modeling rich interaction,…. and other contents.

   440 p vcmi 21/01/2022 7 0

 • Ebook Human–computer interaction (3/e): Part 1

  Ebook Human–computer interaction (3/e): Part 1

  Part 1 book “human–computer interaction” has contents: the human, the computer, the interaction, interaction design basics, hci in the software process, implementation support, evaluation techniques, universal design, design rules,… and other contents.

   421 p vcmi 21/01/2022 8 0

 • Ebook Visual web developer express edition starter kit: Part 1

  Ebook Visual web developer express edition starter kit: Part 1

  Part 1 book “Visual web developer express edition starter kit” has contents: introduction, getting started, variables and basic types, container types, linear algebra - arrays, advanced array concepts, plotting, functions.

   173 p vcmi 21/01/2022 22 0

 • Ebook Visual web developer express edition starter kit: Part 2

  Ebook Visual web developer express edition starter kit: Part 2

  Part 2 book “Visual web developer express edition starter kit” has contents: functions, classes, iterating, error handling, namespaces, scopes and modules, input and output, testing, comprehensive examples.

   141 p vcmi 21/01/2022 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số