• Ebook Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng: Phần 1

  Ebook Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng: Phần 1

  Cuốn sách "Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đồ họa kỹ thuật; Vẽ kỹ thuật trợ giúp bằng máy tính điện tử; Biểu diễn đối tượng trên bản vẽ kỹ thuật; Biểu diễn đối tượng trong CADD;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   190 p vcmi 25/11/2022 0 0

 • Ebook Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng: Phần 2

  Ebook Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đồ họa trong thiết kế xây dựng; Bản vẽ nhà; Bản vẽ kết cấu thép; Bản vẽ kết cấu gỗ; Bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép; Bản vẽ công trình cầu; Bản vẽ công trình thủy lợi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   105 p vcmi 25/11/2022 0 0

 • Ebook Quyết định trong kinh doanh: Phần 1

  Ebook Quyết định trong kinh doanh: Phần 1

  Cuốn sách "Quyết định trong kinh doanh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phân tích việc ra quyết định trong kinh doanh; Nhận biết những cách ra quyết định; Hiểu biết văn hóa công ty;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   40 p vcmi 25/11/2022 0 0

 • Ebook Quyết định trong kinh doanh: Phần 2

  Ebook Quyết định trong kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Quyết định trong kinh doanh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp ra quyết định; Chiến lược ra quyết định trong kinh doanh; Sử dụng phương pháp phân tích trong việc đưa ra quyết định; Mô hình SWOT; Phát triển tư duy sáng tạo;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   108 p vcmi 25/11/2022 0 0

 • Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1

  Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1

  Cuốn sách "Phân tích hoạt động kinh doanh" phần 1 trình bày lý thuyết và bài tập của các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh; Phân tích kết quả sản xuất; Phân tích giá thành sản phẩm; Phân tích tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   234 p vcmi 25/11/2022 0 0

 • Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2

  Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2

  nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Phân tích hoạt động kinh doanh" trình bày bài giải bài tập xoay quanh các nội dung chính sau: Phân tích hoạt động kinh doanh; Phân tích tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận; Phân tích báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   94 p vcmi 25/11/2022 0 0

 • Ebook Hệ thống phun nhiên liệu và đánh lửa: Phần 1

  Ebook Hệ thống phun nhiên liệu và đánh lửa: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hệ thống phun nhiên liệu và đánh lửa" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm; hệ thống phun nhiên liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   101 p vcmi 22/10/2022 7 1

 • Ebook Hệ thống phun nhiên liệu và đánh lửa: Phần 2

  Ebook Hệ thống phun nhiên liệu và đánh lửa: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hệ thống phun nhiên liệu và đánh lửa" trình bày các nội dung: Hệ thống điều khiển tốc độ cầm chừng; hệ thống đánh lửa; hệ thống điều khiển hơi khí thoát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   97 p vcmi 22/10/2022 7 0

 • Ebook Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp: Phần 1

  Ebook Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp: Phần 1

  Tài liệu "Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về nhà máy điện và hệ thống điện; Lực động điện trong các khí cụ điện và dây dẫn; Phát nóng của khí cụ điện và dây dẫn; Thanh dẫn, sứ và cá điện lực; Khí cụ điện cao áp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   252 p vcmi 22/10/2022 4 0

 • Ebook Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp: Phần 2

  Ebook Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Máy biến áp điện lực; Sơ đồ nối điện của nhà máy điện và trạm biến áp; Thiết bị phân nối điện; Nguồn thao tác trong nhà máy điện và trạm biến áp; Điều khiển, tín hiệu và kiểm tra cách điện trong nhà máy...

   271 p vcmi 22/10/2022 5 0

 • Ebook Tình huống về quản trị kinh doanh: Phần 1

  Ebook Tình huống về quản trị kinh doanh: Phần 1

  Quản trị kinh doanh là một môn khoa học có tính ứng dụng cao. Các vấn đề lý thuyết trong lĩnh vực này thường xuyên được cập nhật và phát triển không ngừng để đáp ứng sự biến động hết sức nhanh chóng của thực tế kinh doanh. Phần 1 của tài liệu "Tình huống về quản trị kinh doanh" trình bày các tình huống quản trị kinh doanh trong thực tế.

   213 p vcmi 22/10/2022 5 0

 • Ebook Tình huống về quản trị kinh doanh: Phần 2

  Ebook Tình huống về quản trị kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tình huống về quản trị kinh doanh" trình bày hướng dẫn thảo luận cho từng tình huống: Công ty Ferroli Việt Nam; Công ty cổ phần thực phẩm Kinh Đô miền Bắc; Trung tâm mua sắm ABC; Công ty may mặc Trung Tín;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   88 p vcmi 22/10/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số