• Bài giảng Kế toán quản trị 2: Phần 1

  Bài giảng Kế toán quản trị 2: Phần 1

  Bài giảng Kế toán quản trị 2: Phần 1 có nội dung trình bày về định giá bán sản phẩm; cơ cấu kinh tế và vai trò của định giá bán sản phẩm; phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh; trình tự chung về phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh; phân bổ chi phí ở bộ phận phục vụ và lập báo cáo bộ phận;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   82 p vcmi 21/05/2022 16 0

 • Bài giảng Kế toán máy: Phần 2

  Bài giảng Kế toán máy: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Kế toán máy: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về kế toán tài sản cố định; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán mua hàng và công nợ phải trả; kế toán bán hàng và công nợ phải thu; thao tác phần hành kế toán bán hàng và công nợ phải thu trên phần mềm kế toán; kế toán thuế; thao tác phần...

   101 p vcmi 21/05/2022 10 0

 • Bài giảng Kế toán máy: Phần 1

  Bài giảng Kế toán máy: Phần 1

  Bài giảng Kế toán máy: Phần 1 có nội dung trình bày tổng quan về phần mềm kế toán; mô hình hoạt động của phần mềm kế toán; hướng dẫn chung về phần mềm kế toán; phân công công việc và quyền hạn trong phòng kế toán; kế toán vốn bằng tiền; thao tác phần hành kế toán vốn bằng tiền trên phần mềm kế toán; kế toán vật tư;... Mời các bạn cùng...

   80 p vcmi 21/05/2022 11 0

 • Bài giảng Kế toán công: Phần 2

  Bài giảng Kế toán công: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Kế toán công: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về kế toán các khoản thu; kế toán các khoản chi và xác định kết quả; kế toán chi phí quản lý của hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán; nguyên tắc và trách nhiệm về lập, nộp báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán;......

   125 p vcmi 21/05/2022 11 0

 • Bài giảng Kế toán công: Phần 1

  Bài giảng Kế toán công: Phần 1

  Bài giảng Kế toán công: Phần 1 có nội dung trình bày về tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp; kế toán tiền, đầu tư tài chính, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa và tài sản cố định; kế toán các khoản thanh toán; kế toán nguồn kinh phí, nguồn vốn và quỹ cơ quan;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   158 p vcmi 21/05/2022 10 0

 • Giáo trình An toàn và vệ sinh công nghiệp (Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình An toàn và vệ sinh công nghiệp (Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình An toàn và vệ sinh công nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Bảo hộ lao động; Vệ sinh lao động trong sản xuất; Kỹ thuật an toàn và băng bó vết thương; Kỹ thuật an toàn điện và thiết bị mạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p vcmi 28/04/2022 19 0

 • Giáo trình Quản trị mạng (Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Quản trị mạng (Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - Cao đẳng): Phần 2

  Tiếp phần 1, Giáo trình Mạng máy tính phần 2 trình bày một trong những hệ điều hành mạng thông thường nhất hiện đang dùng trong thực tế: hệ điều hành mạng Windows 2000 Server. Ngoài phần giới thiệu chung, tài liệu còn hướng dẫn cách thức cài đặt và một số kiến thức liên quan đến việc quản trị tài khoản người dùng. Mời các bạn cùng tham khảo...

   57 p vcmi 28/04/2022 18 0

 • Giáo trình Mạng máy tính (Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Mạng máy tính (Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - Cao đẳng): Phần 1

  (NB) Giáo trình Mạng máy tính Phần 1 bao gồm những khái niệm cơ bản về hệ thống mạng, nội dung chính của mô hình tham chiếu các hệ thống mở - OSI, những kiến thức về đường truyền vật lý, khái niệm và nội dung cơ bản của một số giao thức mạng thường dùng và cuối cùng là giới thiệu về các hình trạng mạng cục bộ. Mời các bạn cùng tham...

   57 p vcmi 28/04/2022 18 0

 • Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính (Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính (Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - Cao đẳng): Phần 1

  Mục đích chủ yếu của giáo trình là giúp cho người học những hiểu biết về cấu trúc phần cứng của máy tính, sự tương thích của các thiết bị, hướng dẫn chi tiết lắp ráp hoàn chỉnh một máy vi tính. Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng, chẩn đoán và khắc phục được sự cố máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   124 p vcmi 28/04/2022 17 0

 • Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính (Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính (Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - Cao đẳng): Phần 2

  Cấu trúc giáo trình được chia thành 7 bài như sau: Các thành phần máy tính; Quy trình lắp ráp máy tính; Thiết lập thông số trong BIOS; Cài đặt hệ điều hành và trình điều khiển; Cài đặt các phần mềm ứng dụng; Sao lưu và phục hồi hệ thống; Lắp đặt bổ sung phần cứng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 2 dưới đây.

   66 p vcmi 28/04/2022 20 0

 • Giáo trình Điện tử tương tự (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Điện tử tương tự (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Điện tử tương tự với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được nguyên lý hoạt động, công dụng của các mạch điện dùng vi mạch tương tự; Giải thích được các sơ đồ ứng dụng vi mạch tương tự trong thực tế;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 1 dưới đây.

   45 p vcmi 28/04/2022 19 0

 • Giáo trình Điện tử tương tự (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Điện tử tương tự (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng): Phần 2

  (NB) Giáo trình Điện tử tương tự cung cấp cho người học những kiến thức như: Khuếch đại thuật toán; Ứng dụng của khuếch đại thuật toán; Mạch dao động; Mạch nguồn; Các vi mạch tương tự thông dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 2 dưới đây.

   69 p vcmi 28/04/2022 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số