• GT_ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ

  GT_ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ

  GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP Năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 105 2

 • GT_KHÍ CỤ ĐIỆN

  GT_KHÍ CỤ ĐIỆN

  GIÁO TRÌNH KHÍ CỤ ĐIỆN NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NĂM 2020

   159 p vcmi 07/12/2020 165 2

 • GT_KỸ THUẬT ĐIỆN

  GT_KỸ THUẬT ĐIỆN

  GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỆN NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NĂM 2020

   169 p vcmi 07/12/2020 161 2

 • GT_LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

  GT_LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

  GIÁO TRÌNH LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP Năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 148 1

 • GT_MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

  GT_MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

  GIÁO TRÌNH MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

   1 p vcmi 04/12/2020 142 1

 • GT_Lập trình Windows 1

  GT_Lập trình Windows 1

  GIÁO TRÌNH Môn học: LẬP TRÌNH WINDOWS 1 NGHỀ: XỬ LÝ DỮ LIỆU TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP NGHỀ năm 2017

   57 p vcmi 15/11/2020 138 1

 • GT_PLC CƠ BẢN

  GT_PLC CƠ BẢN

  GIÁO TRÌNH PLC CƠ BẢN NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP Năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 146 1

 • GT_Lập trình Windows 2

  GT_Lập trình Windows 2

  GIÁO TRÌNH Môn học: LẬP TRÌNH WINDOWS 2 NGHỀ: XỬ LÝ DỮ LIỆU TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP NGHỀ năm 2017

   119 p vcmi 15/11/2020 144 1

 • GT_ROBOT CÔNG NGHIỆP

  GT_ROBOT CÔNG NGHIỆP

  GIÁO TRÌNH ROBOT CÔNG NGHIỆP NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP

   1 p vcmi 04/12/2020 142 1

 • GT_GT_ROBOT CÔNG NGHIỆP

  GT_GT_ROBOT CÔNG NGHIỆP

  GIÁO TRÌNH Tiếng Anh chuyên ngành NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP Đồng Nai, năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 142 1

 • GT_KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  GT_KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (LƯU HÀNH NỘI BỘ) Đồng Nai, Năm 2020

   1 p vcmi 25/11/2020 100 1

 • Chương trình đào tạo nghề Xếp dỡ cơ giới tổng hợp năm 2020 - Mã nghề 5840117 (Trình độ Trung cấp)

  Chương trình đào tạo nghề Xếp dỡ cơ giới tổng hợp năm 2020 - Mã nghề 5840117 (Trình độ Trung cấp)

  Chương trình đào tạo nghề Xếp dỡ cơ giới tổng hợp năm 2020 - Mã nghề 5840117 (Trình độ Trung cấp) trình bày mục tiêu đào tạo, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp, khối kiến thức và thời gian của khóa học, nội dung chương trình đào tạo, hướng dẫn sử dụng chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết hơn nội dung.

   5 p vcmi 13/11/2020 53 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số