• GT_VẼ KỸ THUẬT

  GT_VẼ KỸ THUẬT

  GIÁO TRÌNH VẼ KỸ THUẬT NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

   101 p vcmi 07/12/2020 176 1

 • GT_KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN

  GT_KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN

  GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NĂM 2020

   102 p vcmi 07/12/2020 163 1

 • GT_VẼ ĐIỆN

  GT_VẼ ĐIỆN

  GIÁO TRÌNH VẼ ĐIỆN NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG Năm 2020

   125 p vcmi 07/12/2020 151 1

 • GT_THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

  GT_THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

  GIÁO TRÌNH Mô đun: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   145 p vcmi 15/11/2020 150 0

 • Chương trình đào tạo nghề Xếp dỡ cơ giới tổng hợp - Mã nghề 5840117 năm 2020 (Trình độ Trung cấp)

  Chương trình đào tạo nghề Xếp dỡ cơ giới tổng hợp - Mã nghề 5840117 năm 2020 (Trình độ Trung cấp)

  Mời các bạn cùng tham khảo "Chương trình đào tạo nghề Xếp dỡ cơ giới tổng hợp - Mã nghề 5840117 năm 2020 (Trình độ Trung cấp)" để nắm chi tiết thông tin tổng quan về chương trình, mục tiêu, nội dung đào tạo của nghề Xếp dỡ cơ giới tổng hợp trình độ trung cấp.

   7 p vcmi 13/11/2020 147 1

 • GT_VẼ ĐIỆN

  GT_VẼ ĐIỆN

  GIÁO TRÌNH VẼ ĐIỆN NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP Năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 144 0

 • Mô đun Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng - Bộ lao động thương binh xã hội

  Mô đun Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng - Bộ lao động thương binh xã hội

  Mô đun Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng có nội dung trình bày về hệ thống nhiên liệu động cơ xăng (dùng bộ chế hòa khí), sửa chữa và bảo dưỡng bơm xăng cơ khí, sửa chữa và bảo dưỡng bơm xăng bằng điện (kiểu màng bơm), sửa chữa và bảo dưỡng bộ chế hòa khí, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống phun chính của,...

    p vcmi 10/11/2020 144 0

 • GT_Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng

  GT_Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng

  GIÁO TRÌNH Mô đun: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG NGHỀ: XỬ LÝ DỮ LIỆU TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP NGHỀ Năm 2017

   70 p vcmi 15/11/2020 143 0

 • Chương trình đào tạo nghề Kế toán doanh nghiệp năm 2017 - Mã nghề 5340302 (Trình độ Trung cấp)

  Chương trình đào tạo nghề Kế toán doanh nghiệp năm 2017 - Mã nghề 5340302 (Trình độ Trung cấp)

  Mời các bạn cùng tham khảo "Chương trình đào tạo nghề Kế toán doanh nghiệp năm 2017 - Mã nghề 5340302 (Trình độ Trung cấp) " để nắm chi tiết mục tiêu, nội dung chương trình, phân phối chương trình hỗ trợ cho quá trình học tập của sinh viên và xây dựng tiết học hiệu quả của giảng viên.

   4 p vcmi 13/11/2020 143 0

 • Chương trình đào tạo nghề Chế tạo thiết bị cơ khí năm 2017 - Mã nghề 5520104 (Trình độ Trung cấp)

  Chương trình đào tạo nghề Chế tạo thiết bị cơ khí năm 2017 - Mã nghề 5520104 (Trình độ Trung cấp)

  Chương trình đào tạo nghề Chế tạo thiết bị cơ khí năm 2017 - Mã nghề 5520104 (Trình độ Trung cấp) là tư liệu tham khảo cho những ai đang tìm hiểu về nghề Chế tạo thiết bị cơ khí trình độ trung cấp như mục tiêu đào tạo, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp, khối kiến thức và thời gian của khóa học, nội dung chương trình đào tạo, hướng dẫn...

   5 p vcmi 13/11/2020 142 0

 • Chương trình đào tạo nghề Xử lý dữ liệu – Mã nghề 5480207 năm 2020 (Trình độ Trung cấp)

  Chương trình đào tạo nghề Xử lý dữ liệu – Mã nghề 5480207 năm 2020 (Trình độ Trung cấp)

  Chương trình đào tạo nghề Xử lý dữ liệu – Mã nghề 5480207 năm 2020 (Trình độ Trung cấp) thông tin đến các bạn những thông tin tổng quát về chương trình đào tạo, mục tiêu, phân phối chương trình, một số yêu cầu đối với người học. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để có sự chuẩn bị chu đáo cho học tập và giảng dạy.

   5 p vcmi 13/11/2020 142 0

 • GT_KỸ THUẬT NGUỘI

  GT_KỸ THUẬT NGUỘI

  GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT NGUỘI NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NĂM 2020

   120 p vcmi 07/12/2020 140 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số