• Bài giảng Lập trình Web: Bài 2 - Trần Quang Diệu

  Bài giảng Lập trình Web: Bài 2 - Trần Quang Diệu

  Sau khi kết thúc Bài giảng Lập trình Web với HTML, sinh viên có thể: Thiết kế trang web tĩnh, sử dụng HTML, sử dụng CSS StyleSheet và Java Script,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   36 p vcmi 09/11/2020 156 0

 • Bài giảng Kiến trúc dân dụng - Phần Cấu tạo kiến trúc

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng - Phần Cấu tạo kiến trúc

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng - Phần Cấu tạo Kiến trúc giới thiệu một số nội dung về các bộ phận cấu tạo và hệ kết cấu chịu lực cơ bản nhà dân dụng, nền và móng, tường và vách ngăn, cấu tạo sàn nhà, cầu thang, mái nhà, cửa sổ, cửa đi. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kiến trúc và các ngành khác có liên quan.

    p vcmi 10/11/2020 155 0

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng web 1: Các khái niệm chung - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Phát triển ứng dụng web 1: Các khái niệm chung - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng "Phát triển ứng dụng web 1: Các khái niệm chung" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản và các thành phần của website, nguyên tắc hoạt động cơ bản của website, các bước thiết lập website. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p vcmi 09/11/2020 153 0

 • Bài giảng Lập trình web - Chương 4: Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

  Bài giảng Lập trình web - Chương 4: Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

  Bài giảng Lập trình web - Chương 4: Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ sau đây bao gồm những nội dung về khái niệm MySQL, những tính năng được cung cấp, cài đặt, quản trị CSDL, các lệnh SQL cơ bản.

   29 p vcmi 09/11/2020 140 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 1 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 1 - TS. Đồng Huy Giới

  Bài giảng “Sinh học đại cương - Chương 1: Tổng quan tổ chức của cơ thể sống” cung cấp cho người học các đặc trưng cơ bản của sự sống, cấu trúc tế bào nhân sơ, cấu trúc tế bào nhân chuẩn; nguồn gốc, vị trí, cấu tạo, chức năng của các loại mô thực vật;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p vcmi 09/11/2020 135 0

 • Bài giảng Kiến trúc dân dụng - Phần nguyên lý thiết kế nhà dân dụng

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng - Phần nguyên lý thiết kế nhà dân dụng

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng - Phần nguyên lý thiết kế nhà dân dụng với cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức như các khái niệm, định nghĩa về kiến trúc, các nguyên lý thiết kế nhà công cộng, nhà ở. Các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung chi tiết.

    p vcmi 10/11/2020 134 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 1 – ThS Trần Thị Thập

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 1 – ThS Trần Thị Thập

  "Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Một số vấn đề chung về thương hiệu" trình bày quan niệm về thương hiệu; vai trò của thương hiệu; thương hiệu – tài sản của doanh nghiệp. Để nắm chắc kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   27 p vcmi 09/11/2020 134 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công công tác xây tô hoàn thiện: Kỹ thuật thi công 1 MXD - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kỹ thuật thi công công tác xây tô hoàn thiện: Kỹ thuật thi công 1 MXD - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Kỹ thuật thi công công tác xây tô hoàn thiện - Kỹ thuật thi công 1 MXD do ThS. Đặng Xuân Trường thực hiện nhằm cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức như công tác xây gạch đá, công tác hoàn thiện. Nội dung bài giảng được thực hiện ngắn gọn, rõ ràng, xúc tích có hình ảnh minh họa giúp các bạn sinh viên dễ nắm được kiến thức.

    p vcmi 10/11/2020 132 0

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 7 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 7 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng "Mạng hai cửa tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về mạng hai cửa, mô tả toán học của mạng hai cửa - Phương pháp tính các bộ số đặc trưng, tính chất mạng 2 cửa tuyến tính tương hỗ, hàm truyền đạt dòng - áp, tổng trở vào của mạng hai cửa, vấn đề hòa hợp nguồn và tải bằng mạng hai cửa, mạng hai cửa phi...

   51 p vcmi 10/11/2020 129 0

 • Bài giảng Trường điện từ - Chương 5: Lý thuyết và ứng dụng của đường dây

  Bài giảng Trường điện từ - Chương 5: Lý thuyết và ứng dụng của đường dây

  Bài giảng "Trường điện từ - Chương 5: Lý thuyết và ứng dụng của đường dây" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình đường dây, đường dây với nguồn điều hòa, đường dây với nguồn xung. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   86 p vcmi 10/11/2020 129 0

 • Bài giảng modul: Kỹ thuật lắp đặt điện

  Bài giảng modul: Kỹ thuật lắp đặt điện

  Bài giảng modul Kỹ thuật lắp đặt điện gồm những nội dung chính sau: Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về lắp đặt điện, thực hành lắp đặt đường dây trên không, lắp đặt mạng điện công nghiệp, lắp đặt hệ thống nối đất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   102 p vcmi 27/04/2021 127 1

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 2 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 2 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng "Quản trị chất lượng - Chương 2: Quản lý chất lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình phát triển và những bài học kinh nghiệm của quản lý chất lượng, các phương thức quản lý chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   71 p vcmi 09/11/2020 127 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số