• Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Chương 3: Phân tích lực cơ cấu phẳng. Chương này giúp người học: Hiểu tác dụng các loại lực tác dụng trên cơ cấu; nắm được nguyên lý đalămbe và nguyên lý tính lực quán tính; nắm được điều kiện tính định và nguyên tắc tính áp lực khớp động, vẽ được họa đồ lực; nắm ý nghĩa của nguyên lý di chuyển khả dĩ, mô men cân bằng trên khâu...

   30 p vcmi 30/08/2021 7 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 7 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 7 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Chương 7: Cơ cấu bánh răng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Đại cương, các điều kiện ăn khớp của cặp bánh răng thân khai, các thông số chế tạo cơ bản của bánh răng thân khai, cơ cấu bánh răng không gian. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   75 p vcmi 30/08/2021 5 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 1: Cấu trúc cơ cấu. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, bậc tự do của cơ cấu, xếp hạng cơ cấu phẳng, bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p vcmi 30/08/2021 6 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Chương 2: Phân tích động học cơ cấu phẳng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phương pháp đồ thị động học, phương pháp họa đồ vector, phương pháp giải tích. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   58 p vcmi 30/08/2021 6 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 8 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 8 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Chương 8: Hệ thống bánh răng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Đại cương, phân tích động học hệ thống bánh răng, tỷ số truyền của hệ thống bánh răng thường, tỷ số truyền của hệ bánh răng vi sai, ứng dụng của hệ bánh răng vi sai. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p vcmi 30/08/2021 7 0

 • Giáo trình Cơ ứng dụng (Phần tóm tắt lý thuyết bài tập minh họa và bài tập cho đáp số): Phần 1

  Giáo trình Cơ ứng dụng (Phần tóm tắt lý thuyết bài tập minh họa và bài tập cho đáp số): Phần 1

  Giáo trình Cơ ứng dụng là đầu sách được viết nằm trong bộ giáo trình giảng dạy môn Cơ học ứng dụng. Ngoài mục đích làm giáo trình giảng dạy trong các trường đại học đại học cho các ngành không chuyên cơ khí, sách này cũng có thể là tài liệu tham khảo cho các khoa sư phạm kỹ thuật của các trường đại học sư phạm, đại học kỹ thuật. Giáo...

   107 p vcmi 31/07/2021 14 0

 • Giáo trình Cơ ứng dụng (Phần tóm tắt lý thuyết bài tập minh họa và bài tập cho đáp số): Phần 2

  Giáo trình Cơ ứng dụng (Phần tóm tắt lý thuyết bài tập minh họa và bài tập cho đáp số): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Cơ ứng dụng (Phần tóm tắt lý thuyết bài tập minh họa và bài tập cho đáp số) cung cấp cho người học những kiến thức về: Động lực học, nguyên lý di chuyển khả dĩ - nguyên lý đalămbe, biểu đồ nội lực - đặc trưng hình học, kéo nén đúng tâm, cắt và dập, xoắn thuần tuý, uốn thuần tuý,...

   86 p vcmi 31/07/2021 14 0

 • Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương giới thiệu - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương giới thiệu - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương giới thiệu sẽ cung cấp cho sinh viên những thông tin liên quan đến môn học như: Vị trí và mục đích môn học, đối tượng nghiên cứu, nội dung môn học, yêu cầu với học viên, tài liệu tham khảo chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vcmi 29/07/2021 9 0

 • Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương mở đầu - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương mở đầu - Trịnh Đồng Tính

  Chương mở đầu trang bị cho người học những kiến thức về các đặc tính cơ bản của máy nâng như: Trọng tải, vùng phục vụ, các vận tốc chuyển động, chế độ làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   17 p vcmi 29/07/2021 10 0

 • Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 1 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 1 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển - Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức về sơ đồ cấu tạo cơ cấu nâng như: Cơ cấu nâng đơn giản, cơ cấu nâng hiện đại, các quan hệ tĩnh và động học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   10 p vcmi 29/07/2021 10 0

 • Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 2 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 2 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển - Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức về bộ phận mang tải trong máy nâng như: Móc - bộ phận mang tải vạn năng, cặp giữ - bộ phận mang tải chuyên dùng với vật liệu khối, gầu ngoạm - bộ phận mang tải chuyên dùng với vật liệu rời.

   18 p vcmi 29/07/2021 11 0

 • Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 3 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 3 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển - Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức về dây trong cơ cấu nâng như: Các khái niệm, cáp thép bện, xích hàn và xích tấm, so sánh cáp và xích, các bước tính chọn cáp và xích.

   20 p vcmi 29/07/2021 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số