• Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 4 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 4 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển - Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức về bộ phận cuốn dây và dẫn hướng dây như: Khái niệm chung, tang cuốn cáp, ròng rọc và đĩa xích, palăng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p vcmi 29/07/2021 10 0

 • Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 5 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 5 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển - Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức về thiết bị phanh hãm như: Khái niệm chung, mômen phanh yêu cầu, cơ cấu bánh cóc - các vấn đề chung, phanh má - phanh má đơn giản, phanh đai. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vcmi 29/07/2021 11 0

 • Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 6 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 6 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển - Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức về cơ cấu nâng như: Khái niệm chung, cơ cấu nâng dẫn động tay, cơ cấu nâng dẫn động bằng động cơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vcmi 29/07/2021 10 0

 • Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 7 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 7 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển - Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức về các thiết bị nâng đơn giản như: Thiết bị nâng không dùng dây: Kích, thiết bị nâng sử dụng tang và dây cuốn: tời, thiết bị nâng dùng dây - cáp cuốn lên tang: Palăng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p vcmi 29/07/2021 11 0

 • Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 8 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 8 - Trịnh Đồng Tính

  Bài giảng Máy nâng chuyển - Chương 8 cung cấp cho người học những kiến thức về cầu trục và cần trục quay như: Khái niệm chung về cầu trục, kết cấu kim loại, Palăng tay, Palăng điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p vcmi 29/07/2021 10 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Bài mở đầu - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài mở đầu - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài mở đầu gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm về máy, những bộ phận cơ bản của một máy, quy trình thiết kế máy mới (original design), cấu tạo của máy trên quan điểm cơ học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p vcmi 29/07/2021 9 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 1 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 1 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy - Bài 1: Cấu trúc động học của cơ cấu. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: các khái niệm về chi tiết máy, khâu, khớp, chuỗi động, cơ cấu, bậc tự do của cơ cấu; nguyên lý hình thành cơ cấu, nhóm tĩnh định; lập được lược đồ động học của một cơ cấu cho trước; xác định số bậc tự do...

   41 p vcmi 29/07/2021 9 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 2 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 2 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy - Bài 2: Phân tích động học cơ cấu. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tại sao phải phân tích động học? Nội dung của phân tích động học, bài toán vị trí, bài toán vận tốc, bài toán gia tốc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p vcmi 29/07/2021 10 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 4 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 4 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy - Bài 4: Cân bằng máy. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Cân bằng máy là gì? Cân bằng vật quay, Cân bằng cơ cấu phẳng, ví dụ về cân bằng tĩnh cơ cấu tay quay con trượt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p vcmi 29/07/2021 10 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 3 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 3 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy - Bài 3: Phân tích lực cơ cấu. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tại sao phải phân tích lực? Các loại lực tác dụng lên cơ cấu, các giả thiết gần đúng, nguyên tắc: Điều kiện tĩnh định, trình tự giải bài tính lực cơ cấu, tính lực quán tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p vcmi 29/07/2021 9 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 6 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 6 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy - Bài 6: Cơ cấu Cam - Phân tích động học và thiết kế. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Đại cương về cơ cấu Cam, phân tích động học, tổng hợp biên dạng Cam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p vcmi 29/07/2021 9 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 5 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 5 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy - Bài 5: Chuyển động thực. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Phương trình chuyển động và đại lượng thay thế, các chế độ chuyển động của máy, xác định chuyển động thực của máy, làm đều chuyển động của máy-bánh đà. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p vcmi 29/07/2021 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số