• GT_THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

  GT_THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

  GIÁO TRÌNH Mô đun: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   145 p vcmi 15/11/2020 180 0

 • GT_An toàn và bảo mật thông tin

  GT_An toàn và bảo mật thông tin

  GIÁO TRÌNH Môn học: An toàn và bảo mật thông tin NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   93 p vcmi 15/11/2020 155 0

 • GT_Kỹ thuật điện - điện tử

  GT_Kỹ thuật điện - điện tử

  GIÁO TRÌNH Môn đun: Kỹ thuật điện – điện tử NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   130 p vcmi 15/11/2020 149 0

 • GT_An toàn vệ sinh công nghiệp

  GT_An toàn vệ sinh công nghiệp

  GIÁO TRÌNH Môn học: An toàn vệ sinh công nghiệp NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   53 p vcmi 15/11/2020 146 0

 • GT_Chuyên đề

  GT_Chuyên đề

  GIÁO TRÌNH Mô đun : Chuyên đề (Kỹ thuật lập trình) NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG Năm 2017

   142 p vcmi 15/11/2020 149 0

 • GT_LẬP TRÌNH MẠNG

  GT_LẬP TRÌNH MẠNG

  GIÁO TRÌNH Mô đun: LẬP TRÌNH MẠNG NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   178 p vcmi 15/11/2020 156 0

 • GT_LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

  GT_LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

  GIÁO TRÌNH Môđun: LẬP TRÌNH TRỰC QUAN Nghề: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   201 p vcmi 15/11/2020 152 0

 • GT_VẼ KỸ THUẬT (AUTOCAD)

  GT_VẼ KỸ THUẬT (AUTOCAD)

  GIÁO TRÌNH Mô đun: VẼ KỸ THUẬT (AUTOCAD) NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   110 p vcmi 15/11/2020 135 0

 • GT_Quản lí dự án công nghệ thông tin

  GT_Quản lí dự án công nghệ thông tin

  GIÁO TRÌNH Mô đun: Quản lí dự án công nghệ thông tin NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   178 p vcmi 15/11/2020 152 0

 • GT_Vẽ đồ họa

  GT_Vẽ đồ họa

  GIÁO TRÌNH Mô đun: VẼ ĐỒ HỌA NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   56 p vcmi 15/11/2020 122 0

 • GT_Anh văn chuyên ngành

  GT_Anh văn chuyên ngành

  GIÁO TRÌNH Mô đun: Anh văn chuyên ngành NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   179 p vcmi 15/11/2020 119 0

 • GT_Hệ điều hành Linux

  GT_Hệ điều hành Linux

  GIÁO TRÌNH Mô đun: HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   125 p vcmi 15/11/2020 117 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số