• GT_Cơ sở dữ liệu

  GT_Cơ sở dữ liệu

  GIÁO TRÌNH Mô đun: Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft Access NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   107 p vcmi 15/11/2020 58 1

 • GT_Cơ sở dữ liệu nâng cao

  GT_Cơ sở dữ liệu nâng cao

  GIÁO TRÌNH Mô đun: Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   116 p vcmi 15/11/2020 48 1

 • GT_Xử lý sự cố phần mềm

  GT_Xử lý sự cố phần mềm

  GIÁO TRÌNH Môn học: Xử lý sự cố phần mềm NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   154 p vcmi 15/11/2020 38 1

 • Bài giảng Lý thuyết mạng Internet

  Bài giảng Lý thuyết mạng Internet

  Bài giảng Lý thuyết mạng Internet gồm có 5 chương với những nội dung chính sau: Giới thiệu về mạng, các kiến trúc và công nghệ mạng LAN, mô hình tham chiếu OSI, địa chỉ IP, phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p vcmi 29/10/2021 66 1

 • Đề thi thực hành Quản trị mạng máy tính năm 2012 (Mã đề TH8)

  Đề thi thực hành Quản trị mạng máy tính năm 2012 (Mã đề TH8)

  Đề thi thực hành Quản trị mạng máy tính năm 2012 (Mã đề TH8) sau đây với nội dung đề thi gồm 3 phần: phần 1 thi kỹ năng nghề, phần 2 thiết bị máy móc và vật liệu cần thiết, phần 3 tiêu chí đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   8 p vcmi 09/11/2020 91 0

 • Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa I (2007 - 2010) môn Quản trị mạng máy tính: TH12

  Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa I (2007 - 2010) môn Quản trị mạng máy tính: TH12

  Mời các bạn tham khảo đề thi của Tổng cục Dạy nghề môn Quản trị mạng máy tính (Phần thực hành) kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng, phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập, thi cử và có thêm kiến thức làm quen với dạng đề trước khi thi tốt nghiệp.

   5 p vcmi 09/11/2020 34 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Nguyễn Thái Hà

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Nguyễn Thái Hà

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật gồm 7 chương tạo điều kiện cho người học làm quen với một số kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật xử lý trên các cấu trúc dữ liệu, nâng cao thêm về kỹ thuật lập trình, về phân tích và phương pháp giải các bài toán. Đây là tài liệu học tập dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông...

    p vcmi 10/11/2020 128 0

 • GT_LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

  GT_LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

  GIÁO TRÌNH Môđun: LẬP TRÌNH TRỰC QUAN Nghề: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   201 p vcmi 15/11/2020 115 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị Web Server và FTP Server

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị Web Server và FTP Server

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị Web Server và FTP Server cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về máy chủ Web, tổng quan về Internet Information Services (IIS), cài đặt và cấu hình dịch vụ web, tổng quan về FTP, cài đặt và cấu hình dịch vụ FTP,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   42 p vcmi 18/02/2022 26 0

 • Đề thi thực hành Quản trị mạng máy tính năm 2012 (Mã đề TH7)

  Đề thi thực hành Quản trị mạng máy tính năm 2012 (Mã đề TH7)

  Đề thi thực hành Quản trị mạng máy tính năm 2012 (Mã đề TH7) sau đây với nội dung đề thi gồm 3 phần: phần 1 thi kỹ năng nghề, phần 2 thiết bị máy móc và vật liệu cần thiết, phần 3 tiêu chí đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   8 p vcmi 09/11/2020 79 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị dịch vụ tên miền (Domain name system - DNS)

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị dịch vụ tên miền (Domain name system - DNS)

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị dịch vụ tên miền (Domain name system - DNS) cung cấp cho học viên những kiến thức về DNS là gì, vai trò máy chủ DNS, cơ sỡ dữ liệu của DNS, cài đặt và cấu hình DNS, tên miền DNS – tổ chức, tổng quan về hệ thống không gian tên miền,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   50 p vcmi 18/02/2022 23 0

 • Đề thi thực hành Quản trị mạng máy tính năm 2012 (Mã đề TH1)

  Đề thi thực hành Quản trị mạng máy tính năm 2012 (Mã đề TH1)

  Đề thi thực hành Quản trị mạng máy tính năm 2012 (Mã đề TH1) sau đây với nội dung đề thi gồm 3 phần: phần 1 thi kỹ năng nghề, phần 2 thiết bị máy móc và vật liệu cần thiết, phần 3 tiêu chí đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   8 p vcmi 09/11/2020 90 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số