• GT_Cơ sở dữ liệu

  GT_Cơ sở dữ liệu

  GIÁO TRÌNH Mô đun: Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft Access NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   107 p vcmi 15/11/2020 58 1

 • GT_Cơ sở dữ liệu nâng cao

  GT_Cơ sở dữ liệu nâng cao

  GIÁO TRÌNH Mô đun: Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   116 p vcmi 15/11/2020 48 1

 • GT_Xử lý sự cố phần mềm

  GT_Xử lý sự cố phần mềm

  GIÁO TRÌNH Môn học: Xử lý sự cố phần mềm NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   154 p vcmi 15/11/2020 38 1

 • Bài giảng Lý thuyết mạng Internet

  Bài giảng Lý thuyết mạng Internet

  Bài giảng Lý thuyết mạng Internet gồm có 5 chương với những nội dung chính sau: Giới thiệu về mạng, các kiến trúc và công nghệ mạng LAN, mô hình tham chiếu OSI, địa chỉ IP, phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p vcmi 29/10/2021 66 1

 • Giáo trình Quản trị hệ thống Webserver và Mailserver (Nghề: Quản trị mạng - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Quản trị hệ thống Webserver và Mailserver (Nghề: Quản trị mạng - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Quản trị hệ thống Webserver và Mailserver với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được tổng quan về hệ thống Web; cài đặt và quản trị được hệ thống Web Server; cài đặt và quản trị được hệ thống FTP Server; trình bày được các khái niệm về hệ thống thư điện tử; cài đặt và cấu hình được hệ thống MailServer;...Mời các bạn...

   141 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Đề thi thực hành Quản trị mạng máy tính năm 2012 (Mã đề TH10)

  Đề thi thực hành Quản trị mạng máy tính năm 2012 (Mã đề TH10)

  Đề thi thực hành Quản trị mạng máy tính năm 2012 (Mã đề TH10) sau đây với nội dung đề thi gồm 3 phần: phần 1 thi kỹ năng nghề, phần 2 thiết bị máy móc và vật liệu cần thiết, phần 3 tiêu chí đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   9 p vcmi 09/11/2020 87 0

 • Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa I (2007 - 2010) môn Quản trị mạng máy tính: Đề thi lý thuyết số 23

  Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa I (2007 - 2010) môn Quản trị mạng máy tính: Đề thi lý thuyết số 23

  Những câu hỏi tự luận kèm theo đáp án có trong Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa I (2007 - 2010) môn Quản trị mạng máy tính Phần lý thuyết giúp các bạn sinh viên cao đẳng nghề ôn tập, củng cố kiến thức hiệu quả cho kỳ thi tốt nghiệp.

   7 p vcmi 09/11/2020 29 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 2 - Lương Minh Huấn

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 2 - Lương Minh Huấn

  Bài giảng "Mạng không dây - Chương 2: Các thiết bị hạ tầng của mạng WLAN" gồm 4 phần trình bày các nội dung: Điểm truy cập AP, các chế độ hoạt động AP, các thiết bị của máy trạm trong WLAN, cách thức thiết kế hệ thống mạng WLAN. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p vcmi 10/11/2020 84 0

 • GT_Quản trị mạng 2

  GT_Quản trị mạng 2

  GIÁO TRÌNH Mô đun: QUẢN TRỊ MẠNG 2 NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   167 p vcmi 15/11/2020 45 0

 • Giáo trình Công nghệ ảo hóa (Ngành: Công nghệ thông tin)

  Giáo trình Công nghệ ảo hóa (Ngành: Công nghệ thông tin)

  Giáo trình Công nghệ ảo hóa cung cấp kiến thức nền tảng, giúp sinh viên nắm vững và vận dụng các kỹ thuật Ảo hoá máy chủ để triển khai các dịch vụ mạng trong quá trình xây dựng hệ thống mạng. Từ đó, sinh viên có thể vận dụng các kiến thức, kỹ năng trong công nghệ ảo hoá chuyên sâu hơn.

   138 p vcmi 29/10/2021 37 0

 • GT_Bảo trì hệ thống mạng

  GT_Bảo trì hệ thống mạng

  GIÁO TRÌNH Mô đun: BẢO TRÌ HỆ THỐNG MẠNG NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   89 p vcmi 15/11/2020 45 0

 • Giáo trình Xây dựng hệ thống mạng nguồn mở (Ngành: Công nghệ thông tin)

  Giáo trình Xây dựng hệ thống mạng nguồn mở (Ngành: Công nghệ thông tin)

  Giáo trình Xây dựng hệ thống mạng nguồn mở cung cấp kiến thức nền tảng, giúp sinh viên nắm vững và vận dụng các kỹ thuật phổ biến với các dịch vụ mạng trong quá trình xây dựng hệ thống mạng trên hệ điều hành nguồn mở (Centos, Ubuntu).

   177 p vcmi 29/10/2021 51 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số