• GT_TRẢI VẢI VÀ CẮT CÔNG NGHIỆP

  GT_TRẢI VẢI VÀ CẮT CÔNG NGHIỆP

  GIÁO TRÌNH TRẢI VẢI VÀ CẮT CÔNG NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG MAY THỜI TRANG Đồng nai, năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 68 0

 • GT_MAY ÁO DÀI

  GT_MAY ÁO DÀI

  GIÁO TRÌNH MAY ÁO DÀI HỆ CAO ĐẲNG MAY THỜI TRANG Đồng nai, năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 75 0

 • GT_THIẾT KẾ TRANG PHỤC TRẺ EM

  GT_THIẾT KẾ TRANG PHỤC TRẺ EM

  GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ TRANG PHỤC TRẺ EM HỆ CAO ĐẲNG MAY THỜI TRANG Đồng nai, năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 80 0

 • GT_MAY VÁY, ÁO VÁY

  GT_MAY VÁY, ÁO VÁY

  GIÁO TRÌNH MAY VÁY, ÁO VÁY HỆ CAO ĐẲNG MAY THỜI TRANG Đồng nai, năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 99 0

 • GT_QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

  GT_QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

  GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG MAY THỜI TRANG Đồng nai, năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 71 0

 • GT_THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

  GT_THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

  GIÁO TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG MAY THỜI TRANG Đồng nai, năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 72 0

 • GT_MAY CÁC SẢN PHẨM NÂNG CAO

  GT_MAY CÁC SẢN PHẨM NÂNG CAO

  GIÁO TRÌNH MAY CÁC SẢN PHẨM NÂNG CAO HỆ CAO ĐẲNG MAY THỜI TRANG Năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 75 0

 • GT_CẮT – MAY THỜI TRANG ÁO SƠ MI QUẦN ÂU

  GT_CẮT – MAY THỜI TRANG ÁO SƠ MI QUẦN ÂU

  GIÁO TRÌNH CẮT – MAY THỜI TRANG ÁO SƠ MI QUẦN ÂU HỆ CAO ĐẲNG MAY THỜI TRANG Đồng nai, năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 60 0

 • GT_MAY ÁO VESTTON NAM

  GT_MAY ÁO VESTTON NAM

  GIÁO TRÌNH MAY ÁO VESTTON NAM HỆ CAO ĐẲNG MAY THỜI TRANG Đồng nai, năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 71 0

 • GT_THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ

  GT_THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ

  GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ HỆ CAO ĐẲNG MAY THỜI TRANG Đồng nai, năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 79 0

 • GT_THIẾT KẾ MẪU CÔNG NGHIỆP

  GT_THIẾT KẾ MẪU CÔNG NGHIỆP

  GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ MẪU CÔNG NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG MAY THỜI TRANG Đồng nai, năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 47 0

 • GT_MAY ÁO VEST NỮ 1 LỚP

  GT_MAY ÁO VEST NỮ 1 LỚP

  GIÁO TRÌNH MAY ÁO VEST NỮ 1 LỚP HỆ CAO ĐẲNG MAY THỜI TRANG Đồng nai, năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số