• Giáo trình Bảo trì hệ thống mạng (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo trì hệ thống mạng (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  (NB) Giáo trình Bảo trì hệ thống mạng nghề: Quản trị mạng máy tính hệ Cao đẳng được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên xác định được các sự cố thường xảy ra đối với các thiết bị phần cứng của một hệ thống mạng như: Card mạng, nguồn điện, dây điện thoại, phần cứng vô tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p vcmi 23/04/2023 5 0

 • Giáo trình Cấu trúc máy tính (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Cấu trúc máy tính (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  (NB) Giáo trình Cấu trúc máy tính nghề: Quản trị mạng máy tính hệ Cao đẳng được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về cấu trúc máy tính; bộ xử lý; Bộ nhớ; Thiết bị nhớ ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p vcmi 23/04/2023 6 0

 • Giáo trình Thực tập tốt nghiệp (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Thực tập tốt nghiệp (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  (NB) Giáo trình Thực tập tốt nghiệp là một môđun chuyên môn của học viên chuyên ngành Quản trị mạng máy tính. Môđun này nhằm trang bị cho học viên các trường thuộc hệ thống Cơ sở giáo dục nghề nghiệp những kiến thức về Quản trị mạng máy tính. Với các kiến thức này học viên có thể áp dụng trực tiếp vào lĩnh vực sản xuất cũng như đời...

   175 p vcmi 23/04/2023 4 0

 • Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  (NB) Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính nghề: Quản trị mạng máy tính hệ Cao đẳng được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Các thành phần máy tính; Quy trình lắp ráp máy tính; Thiết lập thông số trong BIOS; Cài đặt hệ điều hành và trình điều khiển; Cài đặt các phần mềm ứng dụng; Sao lưu và phục hồi hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo!

   119 p vcmi 26/03/2023 6 0

 • Giáo trình Lập trình mạng (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Lập trình mạng (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  (NB) Giáo trình Lập trình mạng nghề: Quản trị mạng máy tính hệ Cao đẳng được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về lập trình mạng; Làm việc với Sockets; Kết nối với Web Servers; Làm việc với SMTP và POP3 - kết nối với email Servers. Mời các bạn cùng tham khảo!

   66 p vcmi 26/03/2023 5 0

 • Giáo trình Thiết kế, xây dựng mạng Lan (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế, xây dựng mạng Lan (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  (NB) Giáo trình Thiết kế, xây dựng mạng Lan (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được quy trình thiết kế một hệ thống mạng; đọc được các bảng vẽ thi công; phân biệt được các chuẩn kết nối mạng cục bộ; có khả năng phân biệt, lựa chọn các thiết bị mạng; mô tả được...

   130 p vcmi 26/03/2023 7 0

 • Giáo trình Lập trình trực quan (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Lập trình trực quan (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  (NB) Giáo trình Lập trình trực quan nghề: Quản trị mạng máy tính hệ Cao đẳng được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về C#; Làm việc với Visual C#.Net; Chương trình C#; Nền tảng của C#; Các đối tượng điều khiển của C#; File và registry Operation; Truy xuất dữ liệu với ADO.NET; Xây dựng ứng dụng tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   172 p vcmi 26/03/2023 5 0

 • Giáo trình Lập trình căn bản (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Lập trình căn bản (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  (NB) Giáo trình Lập trình căn bản nghề: Quản trị mạng máy tính hệ Cao đẳng được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Làm quen ngôn ngữ lập trình; Các thành phần trong ngôn ngữ lập trình; Các cấu trúc điều khiển; Hàm và thủ tục; Dữ liệu kiểu tập hợp, mảng và bản ghi; Dữ liệu kiểu chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   75 p vcmi 26/03/2023 5 0

 • Giáo trình Quản trị mạng 2 (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Quản trị mạng 2 (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  (NB) Giáo trình “Quản trị mạng 2” được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh, sinh viên đã có kiến thức căn bản bản theo giáo trình “Quản trị mạng 1”, đồng thời giúp cho học sinh, sinh viên có một tài liệu học tập, rèn luyện tốt khả năng lập trình, tạo nền tảng vững chắc để giải quyết các bài toán thực tiễn. Mời...

   204 p vcmi 26/03/2023 3 0

 • Giáo trình Kỹ thuật điện-điện tử (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Kỹ thuật điện-điện tử (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  (NB) Giáo trình Kỹ thuật điện-điện tử nghề: Quản trị mạng máy tính hệ Cao đẳng cung cấp các kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện tử, kỹ thuật xung số giúp sinh viên dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với các thiết bị điện tử cũng như những thiết bị mạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p vcmi 26/03/2023 3 0

 • Giáo trình Thực tập kỹ năng nghề nghiệp (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  Giáo trình Thực tập kỹ năng nghề nghiệp (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng)

  (NB) Giáo trình Thực tập kỹ năng nghề nghiệp là mô đun đào tạo chuyên môn nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết, thực hành và kết hợp với thực tập tại cơ sở sản xuất hoặc các doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   120 p vcmi 26/03/2023 2 0

 • Giáo trình Quản trị hệ thống Webserver và Mailserver (Nghề: Quản trị mạng - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Quản trị hệ thống Webserver và Mailserver (Nghề: Quản trị mạng - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Quản trị hệ thống Webserver và Mailserver cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về một hệ thống Web; quản trị máy chủ Web Server; quản trị máy chủ FTP Server; Khái niệm chung về hệ thống thư điện tử; cài đặt máy chủ Mail Server;...Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 giáo trình sau đây.

   87 p vcmi 26/06/2022 56 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số