• Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị chính sách nhóm

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị chính sách nhóm

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị chính sách nhóm cung cấp cho học viên những kiến thức về chính sách nhóm, các thiết lập chính sách nhóm, trình tự xử lý chính sách nhóm, thừa kế chính sách nhóm, backup và Restore GPO, tập tin ADM và ADMX, trung tâm lưu trữ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   22 p vcmi 18/02/2022 30 0

 • Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 4 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 4 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng "Mạng máy tính nâng cao - Chapter 4: Network layer" cung cấp cho người học các kiến thức: Virtual circuit and datagram networks, what’s inside a router, routing algorithms,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   127 p vcmi 10/11/2020 99 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị Active Directory: Nhóm người dùng (Group)

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị Active Directory: Nhóm người dùng (Group)

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị Active Directory: Nhóm người dùng (Group) cung cấp cho học viên những kiến thức giới thiệu về nhóm, phạm vi nhóm, kế hoạch tạo nhóm, quản lý nhóm, bốn kiểu nhóm mặc định, nhóm lồng nhau, kế hoạch tạo nhóm, xác định các thành viên của nhóm,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   33 p vcmi 18/02/2022 29 0

 • Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 2 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 2 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng "Mạng máy tính nâng cao - Chapter 2: Application layer" cung cấp cho người học các kiến thức: Principles of network applications, web and HTTP, socket programming with UDP, socket programming with TCP,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   120 p vcmi 10/11/2020 116 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị Active Directory: OU và User

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị Active Directory: OU và User

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị Active Directory: OU và User cung cấp cho học viên những kiến thức về quản lý đơn vị tổ chức, quản lý tài khoản người dùng, tạo tài khoản máy tính, tự động quản lý đối tượng Active Directory DS, sử dụng công cụ dòng lệnh,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   53 p vcmi 18/02/2022 36 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 1 - Lương Minh Huấn

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 1 - Lương Minh Huấn

  Bài giảng "Mạng không dây - Chương 1: Tổng quan về mạng không dây" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạng Wireless, mạng CDMA, wifi. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   50 p vcmi 10/11/2020 75 0

 • Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 3 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 3 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng "Mạng máy tính nâng cao - Chapter 3: Transport layer" cung cấp cho người học các kiến thức: Transport-layer services, uultiplexing and demultiplexing, principles of reliable data transfer,... mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p vcmi 10/11/2020 104 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Active Directory

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Active Directory

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Active Directory cung cấp cho học viên những kiến thức về Active Directory (AD) là gì, kiến trúc Active Directory, cài đặt Active Directory Domain Services (AD-DS), đối tượng Active Directory, lược đồ Active Directory, quy ước đặt tên trong Active Directory,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   38 p vcmi 18/02/2022 32 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 6 - Lương Minh Huấn

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 6 - Lương Minh Huấn

  Bài giảng "Mạng không dây - Chương 6: Cấu hình modem" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm modem, phân loại modem, một số mô hình, cấu hình modem căn bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p vcmi 10/11/2020 78 0

 • Bài giảng Mạng riêng ảo

  Bài giảng Mạng riêng ảo

  "Bài giảng Mạng riêng ảo" trình bày định nghĩa mạng riêng ảo; phân loại mạng riêng ảo, Remote-Access VPN, Intranet-based VPN, Extranet-based VPN.

   42 p vcmi 10/11/2020 70 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Tài nguyên hệ thống

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Tài nguyên hệ thống

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Tài nguyên hệ thống cung cấp cho học viên những kiến thức về tài nguyên dùng chung, tài nguyên dùng riêng, quản lý tài nguyên, bảo mật cục bộ, thao tác cấp quyền truy cập;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   32 p vcmi 18/02/2022 33 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 5 - Lương Minh Huấn

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 5 - Lương Minh Huấn

  Bài giảng "Mạng không dây - Chương 5: Wireless controller" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm wireless controller, ứng dụng của wireless controller, một số loại thiết bị wireless controller, cấu hình wireless controller, unifi controller. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p vcmi 10/11/2020 87 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số