• Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 2 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 2 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng "Mạng máy tính nâng cao - Chapter 2: Application layer" cung cấp cho người học các kiến thức: Principles of network applications, web and HTTP, socket programming with UDP, socket programming with TCP,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   120 p vcmi 10/11/2020 116 0

 • Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 3 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 3 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng "Mạng máy tính nâng cao - Chapter 3: Transport layer" cung cấp cho người học các kiến thức: Transport-layer services, uultiplexing and demultiplexing, principles of reliable data transfer,... mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p vcmi 10/11/2020 105 0

 • Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 5 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 5 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng "Mạng máy tính nâng cao - Chapter 5: Link layer and LANs" cung cấp cho người học các kiến thức: Introduction and services, error detection and correction, error detection and correction, link layer addressing, link layer switches,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   94 p vcmi 10/11/2020 104 0

 • Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 4 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 4 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng "Mạng máy tính nâng cao - Chapter 4: Network layer" cung cấp cho người học các kiến thức: Virtual circuit and datagram networks, what’s inside a router, routing algorithms,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   127 p vcmi 10/11/2020 100 0

 • Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 1 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng Mạng máy tính nâng cao: Chapter 1 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng "Mạng máy tính nâng cao - Chapter 1: Introduction" cung cấp cho người học các kiến thức: Network edge, network core, delay, loss and throughput in packet-switched networks, protocol layers, service models,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p vcmi 10/11/2020 99 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 7 - Lương Minh Huấn

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 7 - Lương Minh Huấn

  Bài giảng "Mạng không dây - Chương 7: Radius server cho WLAN" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý do sử dụng radius server cho WLAN, radius server là gì, nguyên tắc hoạt động, triển khai radius server cho WLAN. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p vcmi 10/11/2020 99 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 3 - Lương Minh Huấn

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 3 - Lương Minh Huấn

  Bài giảng "Mạng không dây - Chương 3: Một số vấn đề bảo mật mạng WLAN" cung cấp cho người học các kiến thức: Tại sao phải bảo mật WLAN, thiết lập bảo mật WLAN, khái niệm mã hóa, các giải pháp bảo mật, một số kiểu tấn công trong WLAN. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p vcmi 10/11/2020 96 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - ThS Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - ThS Trần Đắc Tốt

  "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng" trình bày kiến thức về các phương tiện truyền dẫn và thiết bị mạng; phân biệt và lựa chọn được các loại phương tiện truyền dẫn; lựa chọn được các thiết bị mạng; thiết kế và cài đặt được các mạng LAN, WAN cơ bản.

   144 p vcmi 10/11/2020 94 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - ThS Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - ThS Trần Đắc Tốt

  "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính" thông tin đến các bạn những nội dung giới thiệu về mạng máy tính; kiến trúc mạng; các khái niệm cơ bản; các thành phần mạng máy tính; các lợi ích và thách thức.

   89 p vcmi 10/11/2020 92 0

 • Bài giảng Tiêu chuẩn an toàn mạng

  Bài giảng Tiêu chuẩn an toàn mạng

  "Bài giảng Tiêu chuẩn an toàn mạng" biên soạn cung cấp các kiến thức về xác định phạm vi và ranh giới của hệ thống ISMS; chính sách của hệ thống bảo mật phù hợp; xác định cách thức đánh giá rủi ro của tổ chức; xác định các rủi ro; phân tích và đánh giá các rủi ro; xác định và đánh giá các phương án xử lý các rủi ro; chuẩn bị bản tuyên...

   29 p vcmi 10/11/2020 89 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 9 - Lương Minh Huấn

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 9 - Lương Minh Huấn

  Bài giảng "Mạng không dây - Chương 9: Smart home" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm nhà thông minh, xu thế sử dụng nhà thông minh, các thiết bị triển khai nhà thông minh, một số mô hình nhà thông minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p vcmi 10/11/2020 88 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 5 - Lương Minh Huấn

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 5 - Lương Minh Huấn

  Bài giảng "Mạng không dây - Chương 5: Wireless controller" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm wireless controller, ứng dụng của wireless controller, một số loại thiết bị wireless controller, cấu hình wireless controller, unifi controller. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p vcmi 10/11/2020 88 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số