• Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị và bảo trì mạng

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị và bảo trì mạng

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị và bảo trì mạng cung cấp cho học viên những kiến thức về hỗ trợ khách hàng - hepldesks, dự phòng – backup, tính bắt buộc của hệ thống hướng dẫn, xây dựng hệ thống hỗ trợ phục vụ 24/7, phần mềm hỗ trợ khách hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   40 p vcmi 18/02/2022 24 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị dịch vụ tên miền (Domain name system - DNS)

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị dịch vụ tên miền (Domain name system - DNS)

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị dịch vụ tên miền (Domain name system - DNS) cung cấp cho học viên những kiến thức về DNS là gì, vai trò máy chủ DNS, cơ sỡ dữ liệu của DNS, cài đặt và cấu hình DNS, tên miền DNS – tổ chức, tổng quan về hệ thống không gian tên miền,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   50 p vcmi 18/02/2022 23 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị Web Server và FTP Server

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị Web Server và FTP Server

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị Web Server và FTP Server cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về máy chủ Web, tổng quan về Internet Information Services (IIS), cài đặt và cấu hình dịch vụ web, tổng quan về FTP, cài đặt và cấu hình dịch vụ FTP,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   42 p vcmi 18/02/2022 26 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Network Managerment

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Network Managerment

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Network Managerment cung cấp cho học viên những kiến thức về quản lý mạng là gì, hệ thống quản lý mạng, kiến trúc và mô hình quản lý mạng OSI, các chức năng chính của hệ thống quản lý mạng OSI, đối tượng quản lý, các giai đoạn quản lý mạng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   38 p vcmi 18/02/2022 24 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Sao lưu và khôi phục hệ thống Domain

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Sao lưu và khôi phục hệ thống Domain

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Sao lưu và khôi phục hệ thống Domain cung cấp cho học viên những kiến thức về giám sát Active Directory, quản trị cơ sở dữ liệu Active Directory, Active Directory Recycle Bin, sao lưu và khôi phục AD DS và Domain Controllers,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   23 p vcmi 18/02/2022 24 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Cơ bản về điện toán đám mây

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Cơ bản về điện toán đám mây

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Cơ bản về điện toán đám mây cung cấp cho học viên những kiến thức về cơ sở hạ tầng đám mây, các mô hình dịch vụ của điện toán đám mây, ngăn xếp đám mây, các loại điện toán đám mây, các mô hình dịch vụ phần mềm, máy chủ dạng Blade và hộp chứa Blade,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   58 p vcmi 18/02/2022 25 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 2 - Trương Đình Huy

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 2 - Trương Đình Huy

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 2 Bộ giao thức Internet TCP/IP, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giao thức IPv4; Giao thức IPv6; Giao thức TCP; Giao thức UDP; Hệ thống phân giải tên miền. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p vcmi 18/02/2022 23 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 1 - Trương Đình Huy

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 1 - Trương Đình Huy

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 1 Giới thiệu các mô hình lập trình mạng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về lập trình mạng; Giao thức Internet. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p vcmi 18/02/2022 24 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 4 - Trương Đình Huy

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 4 - Trương Đình Huy

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 4 MFC Socket cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu MFC Soket; CSocket; CAsyncSocket. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p vcmi 18/02/2022 24 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 3 - Trương Đình Huy

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 3 - Trương Đình Huy

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 3 Windows Socket, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiến trúc; Đặc tính; Lập trình WinSock; Các phương pháp vào ra. Mời các bạn cùng tham khảo!

   95 p vcmi 18/02/2022 19 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 5 - Trương Đình Huy

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 5 - Trương Đình Huy

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 5 NET Socket cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; TCP Server; TCP Client; UDP Server/Client. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p vcmi 18/02/2022 21 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 7 - Lương Minh Huấn

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 7 - Lương Minh Huấn

  Bài giảng "Mạng không dây - Chương 7: Radius server cho WLAN" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý do sử dụng radius server cho WLAN, radius server là gì, nguyên tắc hoạt động, triển khai radius server cho WLAN. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p vcmi 10/11/2020 99 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số