• Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Các nguyên tắc quản trị mạng

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Các nguyên tắc quản trị mạng

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Các nguyên tắc quản trị mạng cung cấp cho học viên những kiến thức về nguyên tắc quản trị mạng: tính đơn giản – Simplicity, tính trong sáng – Clarity, tính tổng quát – Generality, tính tự động hoá – Automation, tính truyền thông – Communication, tính cơ bản đầu tiên – Basic first,... Mời các bạn cùng tham...

   9 p vcmi 18/02/2022 38 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Chiến lược quản trị mạng

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Chiến lược quản trị mạng

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Chiến lược quản trị mạng cung cấp cho học viên những kiến thức về chính sách bảo mật, giám sát - Monitoring, an ninh mạng (security), hệ thống ngăn chặn xâm nhập, hệ thống chứng thực người dùng, mã hóa dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   37 p vcmi 18/02/2022 37 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản lý nhóm người dùng

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản lý nhóm người dùng

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản lý nhóm người dùng cung cấp cho học viên những kiến thức về định nghĩa Nhóm người dùng, quản lý Nhóm người dùng, kiểu Nhóm người dùng, thuộc tính tên nhóm, quy tắc đặt tên nhóm;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   16 p vcmi 18/02/2022 38 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Windows for Workgroup

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Windows for Workgroup

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Windows for Workgroup cung cấp cho học viên những kiến thức về thiết lập hệ thống windows for workgroup, mô hình mạng, kết nối thiết bị; truy cập tài nguyên từ mạng, truy cập bằng Window Explore; ánh xạ thư mục;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   45 p vcmi 18/02/2022 34 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Dynamic host configuration protocol (DHCP)

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Dynamic host configuration protocol (DHCP)

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Dynamic host configuration protocol (DHCP) cung cấp cho học viên những kiến thức về tổng quan về vai trò máy chủ DHCP, cấu hình phạm vi DHCP và các tùy biến, quản lý dữ liệu DHCP, giám sát và khắc phục sự cố DHCP,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   36 p vcmi 18/02/2022 31 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản lý user

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản lý user

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản lý user cung cấp cho học viên những kiến thức về định nghĩa tài khoản người dùng, quản lý tài khoản người dùng, local user, domain user, kiểm tra các quyền user,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   15 p vcmi 18/02/2022 32 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Bảo mật hệ thống với Windows Firewall

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Bảo mật hệ thống với Windows Firewall

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Bảo mật hệ thống với Windows Firewall cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về Windows Firewall, Windows Firewall with Advanced Security, cấu hình các qui tắc Firewall, các qui tắc bảo mật nối kết, giám sát Windows Firewall with Advanced Security;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   32 p vcmi 18/02/2022 32 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Tài nguyên hệ thống

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Tài nguyên hệ thống

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Tài nguyên hệ thống cung cấp cho học viên những kiến thức về tài nguyên dùng chung, tài nguyên dùng riêng, quản lý tài nguyên, bảo mật cục bộ, thao tác cấp quyền truy cập;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   32 p vcmi 18/02/2022 34 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Active Directory

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Active Directory

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Active Directory cung cấp cho học viên những kiến thức về Active Directory (AD) là gì, kiến trúc Active Directory, cài đặt Active Directory Domain Services (AD-DS), đối tượng Active Directory, lược đồ Active Directory, quy ước đặt tên trong Active Directory,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   38 p vcmi 18/02/2022 33 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị Active Directory: OU và User

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị Active Directory: OU và User

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị Active Directory: OU và User cung cấp cho học viên những kiến thức về quản lý đơn vị tổ chức, quản lý tài khoản người dùng, tạo tài khoản máy tính, tự động quản lý đối tượng Active Directory DS, sử dụng công cụ dòng lệnh,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   53 p vcmi 18/02/2022 37 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị Active Directory: Nhóm người dùng (Group)

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị Active Directory: Nhóm người dùng (Group)

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị Active Directory: Nhóm người dùng (Group) cung cấp cho học viên những kiến thức giới thiệu về nhóm, phạm vi nhóm, kế hoạch tạo nhóm, quản lý nhóm, bốn kiểu nhóm mặc định, nhóm lồng nhau, kế hoạch tạo nhóm, xác định các thành viên của nhóm,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   33 p vcmi 18/02/2022 30 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị chính sách nhóm

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị chính sách nhóm

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị chính sách nhóm cung cấp cho học viên những kiến thức về chính sách nhóm, các thiết lập chính sách nhóm, trình tự xử lý chính sách nhóm, thừa kế chính sách nhóm, backup và Restore GPO, tập tin ADM và ADMX, trung tâm lưu trữ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   22 p vcmi 18/02/2022 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số