• Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 1: Mở đầu cung cấp cho học viên những kiến thức về quy trình chung chế tạo một sản phẩm cơ khí, đại cương về các phương pháp tạo phôi,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   26 p vcmi 26/06/2022 3 0

 • Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Tường

  Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Tường

  Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 4 Mạch khuếch đại thuật toán cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu tạo và ký hiệu; đặc tuyến làm việc; phương pháp phân tích Op-amp; các mạch ứng dụng Op-amp; mạch khuếch đại không đảo; mạch đệm; mạch khuếch đại cộng đảo dấu; mạch tích phân;...

   13 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 3 - ThS. Nguyễn Lê Tường

  Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 3 - ThS. Nguyễn Lê Tường

  Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 3 Transistor lưỡng cực cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu tạo và ký hiệu; các chế độ hoạt động của transistor BJT; mạch khuyếch đại E chung; mạch khuyếch đại B chung; phân cực BJT; các mạch phân cực BJT;...

   27 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 2 - ThS. Nguyễn Lê Tường

  Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 2 - ThS. Nguyễn Lê Tường

  Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 2 Diode và các mạch ứng dụng cung cấp cho người học những kiến thức như: Diode chỉnh lưu; mô hình tương đương; các loại diode; ứng dụng của diode chỉnh lưu; mạch xén;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p vcmi 26/06/2022 6 0

 • Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 1 - ThS. Nguyễn Lê Tường

  Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 1 - ThS. Nguyễn Lê Tường

  Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 1 Vật liệu bán dẫn cung cấp cho người học những kiến thức như: Tinh thể Silicon; Lỗ trống và sự tái hợp; Bán dẫn tinh khiết – loại i; Bán dẫn loại n; Bán dẫn loại p; hiện tượng đánh thủng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p vcmi 26/06/2022 6 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 6: Mạch tuần tự: Bộ đếm

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 6: Mạch tuần tự: Bộ đếm

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 6: Mạch tuần tự: Bộ đếm (ThS. Nguyễn Thanh Sang) cung cấp cho học viên những kiến thức về bộ đếm bất đồng bộ (Asynchronous counters); bộ đếm đồng bộ (Synchronous counters); thanh ghi (Register);... Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 6: Mạch tuần tự: Chốt và Flip-flop

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 6: Mạch tuần tự: Chốt và Flip-flop

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 6: Mạch tuần tự: Chốt và Flip-flop cung cấp cho học viên những kiến thức về chốt S-R (Set-Reset latch); chốt D (Data latch); Flip-flop D (Data); Flip-lop T (Toggle); Flip-flop S_R(Set_Reset); Flip-Flop J-K;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp: Các loại mạch khác

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp: Các loại mạch khác

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp: Các loại mạch khác cung cấp cho học viên những kiến thức về mạch cộng (Carry Ripple (CR) Adder); mạch cộng nhìn trước số nhớ - (Carry Look-Ahead (CLA) Adder); mạch cộng/ mạch trừ; đơn vị tính toán luận lý (Arithmetic Logic Unit);... Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p vcmi 26/06/2022 4 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp: Mạch tính toán số học

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp: Mạch tính toán số học

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp: Mạch tính toán số học cung cấp cho học viên những kiến thức về một số mạch logic tổ hợp thông dụng; thiết kế các mạch logic tổ hợp phức tạp sử dụng các mạch logic tổ hợp thông dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 4: Bìa Karnaugh

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 4: Bìa Karnaugh

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 4: Bìa Karnaugh cung cấp cho học viên những kiến thức về mạch logic số; thiết kế một mạch số; bìa Karnaugh (bản đồ Karnaugh); cổng XOR/XNOR;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 3: Đại số boolean và các cổng logic

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 3: Đại số boolean và các cổng logic

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 3: Đại số boolean và các cổng logic cung cấp cho học viên những kiến thức về cổng Logic cơ bản AND, OR, NOT; cổng Logic NAND và NOR; đại số Boolean;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   55 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 2: Các dạng biểu diễn số

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 2: Các dạng biểu diễn số

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 2: Các dạng biểu diễn số cung cấp cho học viên những kiến thức về giới thiệu các hệ thống số; chuyển đổi giữa các hệ thống số; biểu diễn số nhị phân; biểu diễn số có dấu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p vcmi 26/06/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số