• Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng LAN - Chương 1: Tổng quan mạng máy tính

  Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng LAN - Chương 1: Tổng quan mạng máy tính

  Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng LAN - Chương 1: Tổng quan mạng máy tính có nội dung trình bày về khái niệm mạng máy tính; phân loại mạng máy tính; các sơ đồ kết nối mạng; mạng LAN là gì; các thiết bị sử dụng trong mạng LAN;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   36 p vcmi 22/07/2022 7 0

 • Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng LAN - Chương 2: Firewall

  Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng LAN - Chương 2: Firewall

  Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng LAN - Chương 2: Firewall có nội dung trình bày về giới thiệu Firewall; nhiệm vụ của Firewall; kiến trúc của Firewall; các loại Firewall và cách hoạt động; những hạn chế của Firewall;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   45 p vcmi 22/07/2022 6 0

 • Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng LAN - Chương 3: Hệ thống phát hiện xâm nhập IDS

  Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng LAN - Chương 3: Hệ thống phát hiện xâm nhập IDS

  Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng LAN - Chương 3: Hệ thống phát hiện xâm nhập IDS có nội dung trình bày về khái niệm IDS (Intrusion Detection System); kiến trúc của IDS; vị trí đặt IDS; quy trình hoạt động của IDS; các kiểu tấn công thường gặp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   33 p vcmi 22/07/2022 6 0

 • Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng LAN - Chương 4: Quy trình thiết kế mạng LAN

  Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng LAN - Chương 4: Quy trình thiết kế mạng LAN

  Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng LAN - Chương 4: Quy trình thiết kế mạng LAN có nội dung trình bày về thiết kế mạng LAN; thiết kế sơ đồ mạng ở mức luận lý; xây dựng chiến lược khai thác và quản lý tài nguyên mạng; tổng quan an ninh mạng; các yếu tố đảm bảo an toàn thông tin;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   55 p vcmi 22/07/2022 6 0

 • Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng LAN - Chương 5: Xây dựng hệ thống mạng quản lý phòng net

  Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng LAN - Chương 5: Xây dựng hệ thống mạng quản lý phòng net

  Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng LAN - Chương 5: Xây dựng hệ thống mạng quản lý phòng net có nội dung trình bày về giới thiệu phần mềm quản lý phòng net; các bước xây dựng và quản lý phòng net; các vấn đề kỹ thuật trong quản lý phòng net; kỹ thuật BootRom trong quản lý phòng net;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   38 p vcmi 22/07/2022 6 0

 • Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng LAN - Chương 6: Quản lý mạng LAN

  Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng LAN - Chương 6: Quản lý mạng LAN

  Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng LAN - Chương 6: Quản lý mạng LAN có nội dung trình bày về các phần mềm dùng quản lý mạng LAN; các phần mềm dùng quản lý phòng máy cho việc học tập; ghostcast server; các phần mềm hổ trợ ghostcast server;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   19 p vcmi 22/07/2022 7 0

 • Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng LAN - Chương 7: Deploy Software

  Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng LAN - Chương 7: Deploy Software

  Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng LAN - Chương 7: Deploy Software có nội dung trình bày về giới thiệu Deploy Software; triển khai Deploy Software; Windows Deployment Services (WDS) và triển khai Windows Deploy Services;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   22 p vcmi 22/07/2022 6 0

 • Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về quản trị cơ sở dữ liệu

  Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về quản trị cơ sở dữ liệu

  Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về quản trị cơ sở dữ liệu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các khái niệm chung; nhiệm vụ và vai trò của quản trị cơ sở dữ liệu; thiết lập môi trường quản trị cơ sở dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p vcmi 22/07/2022 6 0

 • Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 2: Các hoạt động quản trị cơ sở dữ liệu

  Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 2: Các hoạt động quản trị cơ sở dữ liệu

  Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 2: Các hoạt động quản trị cơ sở dữ liệu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: kiểm soát dữ liệu; quản lý thay đổi cơ sở dữ liệu; tối ưu hóa hiệu suất và kế hoạch phòng ngừa rủi ro cho cơ sở dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p vcmi 22/07/2022 4 0

 • Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 3: Quản trị cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ SQL

  Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 3: Quản trị cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ SQL

  Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 3: Quản trị cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ SQL. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: SQL server; xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu; một số chức năng quản trị cơ sở dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p vcmi 22/07/2022 5 0

 • Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 4: Tổ chức khai thác và quản trị cơ sở dữ liệu trong doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 4: Tổ chức khai thác và quản trị cơ sở dữ liệu trong doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 4: Tổ chức khai thác và quản trị cơ sở dữ liệu trong doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quy trình tổ chức, khai thác và quản trị cơ sở dữ liệu; tổ chức khai thác và quản trị một số bài toán cơ sở dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   5 p vcmi 22/07/2022 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 1 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 1 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1) - Chương 1 Giới thiệu về công tác đất. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Các loại công trình đất, các loại công tác đất, phân cấp đất theo biện pháp thi công thủ công, phân cấp đất theo thi công cơ giới, hệ thống phân loại đất thống nhất, phân loại đất theo OSHA – Hoa Kỳ, các tính...

   13 p vcmi 22/07/2022 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số