• Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 1: Giới thiệu tổng quan

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 1: Giới thiệu tổng quan

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 1: Giới thiệu tổng quan cung cấp cho học viên những kiến thức về những đặc điểm của số (digital features); qui trình thiết kế số (digital design processing); các loại chip số; những thuật ngữ của số;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p vcmi 26/06/2022 4 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu trong kinh doanh - Chương 3: Sử dụng công cụ OLAP trong khai phá dữ liệu

  Bài giảng Khai phá dữ liệu trong kinh doanh - Chương 3: Sử dụng công cụ OLAP trong khai phá dữ liệu

  Bài giảng Khai phá dữ liệu trong kinh doanh - Chương 3: Sử dụng công cụ OLAP trong khai phá dữ liệu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan chung SQL server analysis service; xây dựng OLAP Cube; xây dựng Report;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p vcmi 26/06/2022 6 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu trong kinh doanh - Chương 2: Tiền xử lý và Tổ chức dữ liệu kinh doanh

  Bài giảng Khai phá dữ liệu trong kinh doanh - Chương 2: Tiền xử lý và Tổ chức dữ liệu kinh doanh

  Bài giảng Khai phá dữ liệu trong kinh doanh - Chương 2: Tiền xử lý và Tổ chức dữ liệu kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: lựa chọn mẫu, làm sạch dữ liệu, tích hợp và biến đổi dữ liệu; tổ chức và cài đặt kho dữ liệu (Data warehouse), tổ chức và cài đặt Data Mart;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu trong kinh doanh - Chương 1: Tổng quan về khai phá dữ liệu trong kinh doanh

  Bài giảng Khai phá dữ liệu trong kinh doanh - Chương 1: Tổng quan về khai phá dữ liệu trong kinh doanh

  Bài giảng Khai phá dữ liệu trong kinh doanh - Chương 1: Tổng quan về khai phá dữ liệu trong kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khai phá dữ liệu; khái niệm kho dữ liệu; một số mẫu dữ liệu trong kinh doanh cần khai phá; tầm quan trọng của khai phá dữ liệu trong kinh doanh; quy trình khai phá dữ liệu trong kinh doanh;... Mời các bạn...

   21 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 6: Điều hành hoạt động kinh doanh mới

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 6: Điều hành hoạt động kinh doanh mới

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 6: Điều hành hoạt động kinh doanh mới. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: điều hành các công việc kinh doanh thường nhật; quản lý vận hành, điều phối công việc; học hỏi về quản trị doanh nghiệp; tổ chức công việc văn phòng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 5: Khởi sự cơ sở kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 5: Khởi sự cơ sở kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 5: Khởi sự cơ sở kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: cân nhắc kế hoạch khởi sự; lựa chọn hình thức pháp lý; nhận biết trách nhiệm pháp lý; huy động các nguồn lực;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 4: Lập kế hoạch kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 4: Lập kế hoạch kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 4: Lập kế hoạch kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đánh giá thị trường; kế hoạch marketing và bán hàng; kế hoạch sản xuất, vận hành; tổ chức và quản lý nhân sự; kế hoạch tài chính; tóm tắt kế hoạch kinh doanh với mô hình Canvas;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 3: Ý tưởng kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 3: Ý tưởng kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 3: Ý tưởng kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tìm kiếm ý tưởng kinh doanh; quy trình hình thành ý tưởng; kỹ thuật hình thành ý tưởng kinh doanh; đánh giá ý tưởng kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 2: Đánh giá sự phù hợp của bản thân với lựa chọn khởi sự kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 2: Đánh giá sự phù hợp của bản thân với lựa chọn khởi sự kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 2: Đánh giá sự phù hợp của bản thân với lựa chọn khởi sự kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: lựa chọn khởi sự kinh doanh; đánh giá bản thân với tư cách là cá nhân khởi nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 1: Nhận thức về kinh doanh và khởi sự kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 1: Nhận thức về kinh doanh và khởi sự kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 1: Nhận thức về kinh doanh và khởi sự kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: kinh doanh; khởi sự kinh doanh; môi trường khởi sự kinh doanh; các yếu tố đảm bảo kinh doanh thành công;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p vcmi 26/06/2022 4 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo cung cấp cho học viên các kiến thức về biến đổi Fourier rời rạc; lấy mẫu miền tần số; so sánh biến đổi FT và DFT; biểu diễn biến đổi DFT dưới dạng ma trận; tính chất biến đổi DFT; phân tích hệ thống sử dụng DFT;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   18 p vcmi 21/05/2022 15 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo cung cấp cho học viên các kiến thức về biến đổi Fourier; tính chất của biến đổi Fourier; tính chất đảo miền thời gian; tích chập trong miền tần số; biến đổi Fourier ngược, hệ thống tuyến tính bất biến - bộ lọc số;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   27 p vcmi 21/05/2022 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số