• Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo cung cấp cho học viên các kiến thức về biến đổi Z; biến đổi Z; tính chất của biến đổi Z; biến đổi Z ngược; hệ thống tuyến tính bất biến trong miền Z; phương pháp phân tích thành chuỗi lũy thừa; phương pháp khai triển phân số từng phần;... Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   42 p vcmi 21/05/2022 14 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo cung cấp cho học viên các kiến thức về hệ thống và tín hiệu rời rạc thời gian; tín hiệu rời rạc thời gian; hệ thống rời rạc thời gian; hệ thống tuyến tính bất biến; phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   74 p vcmi 21/05/2022 17 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo cung cấp cho học viên các kiến thức về khái niệm tín hiệu; phân loại tín hiệu: tín hiệu liên tục, tín hiệu rời rạc, tín hiệu rời rạc biên độ, tín hiệu số; hệ thống xử lý tín hiệu; quá trình chuyển đổi tương tự - số;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   22 p vcmi 21/05/2022 14 0

 • Bài giảng Giải tích mạch: Chương 5 - Trần Văn Lợi

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 5 - Trần Văn Lợi

  Bài giảng Giải tích mạch chương 5 - phân tích mạch trong miền tần số giới thiệu nội dung nghiên cứu đặc tính tần số của trở kháng và hàm truyền đạt, ứng dụng chuổi fourier trong phân tích mạch xác lập chu kỳ, ứng dụng biến đổi Fourier trong phân tích mạch có kích thích không chu kỳ.

   60 p vcmi 21/05/2022 13 0

 • Bài giảng Giải tích mạch: Chương 4 - Trần Văn Lợi

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 4 - Trần Văn Lợi

  Nội dung chương 4 Bài giảng giảng Giải tích mạch - phân tích mạch trong miền thời gian nghiên cứu hoạt động của mạch điện trong chế độ quá độ, tính toán các sơ kiện, ứng dụng phương pháp tích phân kinh điển để tính mạch quá độ, ứng dụng biến đổi Laplace giải mạch quá độ. Mời các bạn tham khảo.

   75 p vcmi 21/05/2022 14 0

 • Bài giảng Giải tích mạch: Chương 3 - Trần Văn Lợi

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 3 - Trần Văn Lợi

  Chương 3 bài giảng Giải tích mạch trình bày các phương pháp phân tích mạch: phương pháp dòng nhánh, phương pháp thế, phương pháp dòng mắc lưới, phương pháp phân tích hỗ cảm, dùng các định lý mạch. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   113 p vcmi 21/05/2022 12 0

 • Bài giảng Giải tích mạch: Chương 2 - Trần Văn Lợi

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 2 - Trần Văn Lợi

  Chương 2 bài giảng Giải tích mạch - phân tích mạch ở chế độ xác lập điều hòa giới thiệu nội dung quá trình điều hòa, phương pháp biên độ phức, công suất và cân bằng công suất, định luật Ohm và Kirchhoff dạng phức, đồ thị vectơ, phối hợp trở kháng giữa tải và nguồn. Kính mời quý đọc giả xem nội dung chi tiết.

   68 p vcmi 21/05/2022 11 0

 • Bài giảng Giải tích mạch: Chương 1 - Trần Văn Lợi

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 1 - Trần Văn Lợi

  Chương 1 của bài giảng Giải tích mạch trình bày các khái niệm cơ bản về mạch điện: lý thuyết mạch, mạch điện và mô hình, các phần tử mạch, công suất và năng lượng, phân loại mạch điện, các định luật cơ bản của mạch điện, biến đổi tương đương, phân loại bài toán mạch theo tính chất quá trình điện tử. Mời các bạn tham khảo.

   66 p vcmi 21/05/2022 14 0

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Các hệ thống thông tin chức năng - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Các hệ thống thông tin chức năng - Nguyễn Anh Hào

  giới thiệu nội dung về : hệ thống thông tin tiếp thị - bán hàng, hệ thống thông tin quản lý sản xuất, hệ thống thông tin quản lý nhân lực, hệ thống thông tin tài chính – kế toán, hệ thống thông tin quản lý văn phòng. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p vcmi 21/05/2022 11 0

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Những vấn đề trong việc phát triển hệ thống thông tin quản lý - Nguyễn Anh hào

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Những vấn đề trong việc phát triển hệ thống thông tin quản lý - Nguyễn Anh hào

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Những vấn đề trong việc phát triển hệ thống thông tin quản lý gồm các bước khảo sát hiện trạng, phân tích thiết kế hệ thống, hiện thực hóa hệ thống, vấn đề triển khai ứng dụng. Kính mời quý đọc giả tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p vcmi 21/05/2022 10 0

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Các hệ thống thông tin tích hợp - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Các hệ thống thông tin tích hợp - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Các hệ thống thông tin tích hợp của tác giả Nguyễn Anh Hào giới thiệu về  Hệ thống CRM, Hệ thống SCM, Hệ thống ERP. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p vcmi 21/05/2022 11 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Những vân đề cơ bản - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Những vân đề cơ bản - Nguyễn Anh Hào

  Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống Những vân đề cơ bản giới thiệu các yếu tố tạo thành hệ thống, các tính chất của hệ thống, phân loại tiến trình, dữ liệu và thông tin, thành phần cơ bản của hệ thống xử lý tin. Mời các bạn tham khảo.

   29 p vcmi 21/05/2022 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số