• Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 2 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 2 - Hoàng Đức Thắng

  Phần tiếp theo của bài giảng "Xác suất thống kê A - Chương 2: Biến ngẫu nhiên" cung cấp cho người học các khái niệm về biến ngẫu nhiên, quy luật phân phối xác suất, hàm phân phối, các đặc trung của biến ngẫu nhiên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p vcmi 09/11/2020 42 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 4 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 4 - Hoàng Đức Thắng

  Phần tiếp theo của bài giảng "Xác suất thống kê A - Chương 4: Lý thuyết mẫu và ước lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng thể và mẫu, các đặc trưng tổng thể, các đặc trưng mẫu, lý thuyết ước lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p vcmi 09/11/2020 31 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 5 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 5 - Hoàng Đức Thắng

  Phần tiếp theo của bài giảng "Xác suất thống kê A - Chương 5: Kiểm định giả thiết thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, kiểm định giả thiết về tham số, so sáng tỉ lệ với một số,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p vcmi 09/11/2020 53 0

 • Bài giảng Phương pháp tính - Chương 1: Khái niệm về số gần đúng và sai số

  Bài giảng Phương pháp tính - Chương 1: Khái niệm về số gần đúng và sai số

  Bài giảng “Phương pháp tính - Chương 1: Khái niệm về số gần đúng và sai số” trình bày về khái niệm sai số, phân loại sai số, cách biểu diễn sai số, cách biểu diễn số thập phân. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Toán học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   24 p vcmi 09/11/2020 87 0

 • Bài giảng Phương pháp tính - Chương 3: Hệ phương trình tuyến tính

  Bài giảng Phương pháp tính - Chương 3: Hệ phương trình tuyến tính

  Bài giảng “Phương pháp tính – Chương 3: Hệ phương trình tuyến tính” cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp Gauss, phương pháp nhân tử LU, phương pháp Cholesky, chuẩn, hệ phương trình ổn định và số điều kiện,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p vcmi 09/11/2020 89 0

 • Bài giảng Phương pháp tính - Chương 2: Giải gần đúng phương trình phi tuyến

  Bài giảng Phương pháp tính - Chương 2: Giải gần đúng phương trình phi tuyến

  Bài giảng “Phương pháp tính – Chương 2: Giải gần đúng phương trình phi tuyến” giới thiệu khoảng cách ly nghiệm, cách giải gần đúng pt f(x) = 0. công thức sai số tổng quát, phương pháp chia đôi, phương pháp lặp Newton,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p vcmi 09/11/2020 78 0

 • Bài giảng Phương pháp tính - Chương 4: Nội suy và xấp xỉ hàm

  Bài giảng Phương pháp tính - Chương 4: Nội suy và xấp xỉ hàm

  Bài giảng “Phương pháp tính – Chương 4: Nội suy và xấp xỉ hàm” cung cấp cho người học các kiến thức: Đa thức nội suy Lagrange, đa thức nội suy Newton, Spline bậc 3, bài toán xấp xỉ thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p vcmi 09/11/2020 85 0

 • Bài giảng Phương pháp tính - Chương 5: Tính gần đúng - Đạo hàm và tích phân

  Bài giảng Phương pháp tính - Chương 5: Tính gần đúng - Đạo hàm và tích phân

  Bài giảng “Phương pháp tính – Chương 5: Tính gần đúng đạo hàm và tích phân” cung cấp cho người học các kiến thức: Tính gần đúng đạo hàm, tính gần đúng tích phân. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Toán học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   24 p vcmi 09/11/2020 82 0

 • Bài giảng Phương pháp tính - Chương 6: Giải gần đúng phương trình vi phân

  Bài giảng Phương pháp tính - Chương 6: Giải gần đúng phương trình vi phân

  Bài giảng “Phương pháp tính – Chương 6: Giải gần đúng phương trình vi phân” trang bị cho cho người học các kiến thức: Giải gần đúng phương trình vi phân cấp 1, giải gần đúng hệ phương trình vi phân, giải gần đúng phương trình vi phân cấp cao, giải phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 bằng phương pháp sai phân hữu hạn,… Mời các bạn cùng tham...

   36 p vcmi 09/11/2020 96 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 2 - Ngô Hữu Phúc

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 2 - Ngô Hữu Phúc

  "Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Chương 2: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị" thông tin đến các bạn những kiến thức về duyệt đồ thị theo chiều sâu, duyệt đồ thị theo chiều rộng, tìm đường đi và kiểm tra tính liên thông.

   10 p vcmi 09/11/2020 87 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 4 - Ngô Hữu Phúc

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 4 - Ngô Hữu Phúc

  "Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Chương 4: Cây và cây khung của đồ thị" với các nội dung định nghĩa và các tính chất cơ bản, cây khung và bài toán tìm cây khung nhỏ nhất, thuật toán Kruskal, thuật toán Prim, cây có gốc.

   13 p vcmi 09/11/2020 84 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 - Ngô Hữu Phúc

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 - Ngô Hữu Phúc

  "Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Chương 1: Các khái niệm cơ bản" gồm các nội dung khái niệm đồ thị; bậc của đỉnh; đường đi, chu trình; đồ thị liên thông; đơn đồ thị đặc biệt; biểu diễn đồ thị trên máy tính.

   38 p vcmi 09/11/2020 95 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số