• Đề thi nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính - Mô hình chi tiết và lắp rắp (Ly hợp ma sát côn)

  Đề thi nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính - Mô hình chi tiết và lắp rắp (Ly hợp ma sát côn)

  Đề thi nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính - Mô hình chi tiết và lắp rắp (Ly hợp ma sát côn) với yêu cầu: đo kích thước và xây dựng mô hình 3D của chi tiết thân, chi tiết trục bị động của Ly, từ các chi tiết trên xây dựng mô hình Ly hợp ma sát côn tại vị trí Min. Mời các bạn cùng tham khảo hợp ma sát côn

   4 p vcmi 09/11/2020 17 0

 • Đề thi nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính - Mô hình lắp ráp và phân rã (Van tiết lưu)

  Đề thi nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính - Mô hình lắp ráp và phân rã (Van tiết lưu)

  Đề thi nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính - Mô hình lắp ráp và phân rã (Van tiết lưu) để nắm các yêu cầu cơ bản của bài thi về Vẽ và thiết kế trên máy tính như: vẽ lại toàn bộ các chi tiết, xây dựng mô hình cơ cấu Van tiết ưu ở vị trí mỡ hoàn toàn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   3 p vcmi 09/11/2020 14 0

 • Đề thi nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính - Mô hình chi tiết và lắp ráp (Súng bắn ghim)

  Đề thi nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính - Mô hình chi tiết và lắp ráp (Súng bắn ghim)

  Đề thi nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính - Mô hình chi tiết và lắp ráp (Súng bắn ghim) với nội dung yêu cầu vẽ lại toàn bộ các chi tiết, đo kích thước và xây dựng mô hình 3D của chi tiết thân súng bắn ghim, xây dựng mô hình cơ cấu Súng bắn ghim sẽ giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo cho môn học của mình.

   3 p vcmi 09/11/2020 11 0

 • Đề thi nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính - Mô hình chi tiết và lắp ráp (Hộp truyền động)

  Đề thi nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính - Mô hình chi tiết và lắp ráp (Hộp truyền động)

  Đề thi nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính - Mô hình chi tiết và lắp ráp (Hộp truyền động) sẽ giúp các bạn sinh viên hệ thống các kiến thức cơ bản cũng như các yêu cầu cầu đạt của môn học thông qua đề thi này.

   3 p vcmi 09/11/2020 17 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Lắp đặt thiết bị cơ khí năm 2012 (Mã đề LT1)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Lắp đặt thiết bị cơ khí năm 2012 (Mã đề LT1)

  Đề thi lý thuyết Lắp đặt thiết bị cơ khí năm 2012 (Mã đề LT1) sau đây có nội dung đề gồm 4 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề...

   5 p vcmi 09/11/2020 18 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Lắp đặt thiết bị cơ khí năm 2012 (Mã đề LT3)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Lắp đặt thiết bị cơ khí năm 2012 (Mã đề LT3)

  Đề thi lý thuyết Lắp đặt thiết bị cơ khí năm 2012 (Mã đề LT3) sau đây có nội dung đề gồm 4 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề...

   7 p vcmi 09/11/2020 18 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Lắp đặt thiết bị cơ khí năm 2012 (Mã đề LT2)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Lắp đặt thiết bị cơ khí năm 2012 (Mã đề LT2)

  Đề thi lý thuyết Lắp đặt thiết bị cơ khí năm 2012 (Mã đề LT2) sau đây có nội dung đề gồm 4 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề...

   7 p vcmi 09/11/2020 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số